retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Streda, 30. októbra 2013 • 15:50.52 • zaujímavosti

2512x

Fotosúťaž - Ondrejský jarmok vašimi očami

Portál Stredoslovaci.sk v spolupráci s s agentúrou Aybee production vyhlasuje fotografickú súťaž „Ondrejský jarmok vašimi očami.“

Autor víťaznej fotografie získa dve vstupenky na jedinečný koncert "Biele Vianoce Lucie Bílá" v Aréne Brezno.

Pošli maximálne 3 súťažné fotografie s témou „Ondrejský jarmok vašimi očami“ na mail info@stredoslovaci.sk.

 

Priebeh fotografickej súťaže:

Dňom uzávierky fotografickej súťaže je 08. december 2013.
(Zasielanie fotografií - 28.11. - 08.12.2013)
Do súťaže budú zaradené všetky fotografie odoslané do 08. decembra 2013 (vrátane), splňujúce zadanie témy a pravidlá fotografickej súťaže.

09.12.2013 - uverejnenie fotografií na FB stránke Stredoslovaci.sk

09.12. - 15.12.2013 - hlasovanie prostredníctvom Facebooku

15.12.2013 - ukončenie hlasovania, 10 fotografií s najväčším počtom hlasov postupuje do finále.

Porota svojím bodovaním určí víťaznú fotografiu.

17.12.2013 vyhlásenie víťaznej fotografie.

 

Pravidlá fotografickej súťaže:

Súťažné fotografie musia spľňať zadanie témy súťaže.

Fotografie do súťaže je možné prihlásiť výhradne ich odoslaním na mail: info@stredoslovaci.sk.

Povinnou súčasťou prihlásených fotografií je sprievodná informácia, ktorá musí obsahovať meno autora.

Fotografie musia mať minimálnu veľkosť 1000 pixelov (dlhšia strana).

Zasielané fotografie musia mať maximálnu veľkosť 5 MB (z dôvodu maximálnej povolenej veľkosti prílohy) a musia byť vo formáte .jpg.

Po prijatí fotografií každý dostane odpoveď, pokiaľ by ju v normálnom čase neobdržal (max 1 deň), niekde sa stala chyba s skúste mi napísať na FB (zistíme čo sa stalo) .

 

Hodnotenie súťažných fotografií:

Hodnotenie súťažných fotografií  bude prebiehať  dvojkolovo:

Hodnotením verejnosťou – verejným hlasovaním na FB stránke Stredoslovaci.sk.
(09. - 15. decembra 2013, ukončenie hlasovania 15.12.2013 o 24.00 hod.)

Hodnotením porotou:

Porota
Predseda člen člen člen
Roman Suja Michal Babic Michal Bobák Stanislav Spáč

 

Hodnotiaca porota pozostáva z predsedu a ďalších troch členov. Porota posudzuje splnenie nasledovných kritérií: kreativita, umelecké stvárnenie témy.

Každý člen poroty si vyberie 5 najlepších fotografií podľa svojho uváženia z 10 najlepších fotografií vybratých fanúšikmi. Tieto fotografie následne oboduje 5,4,3,2,1 bodmi (od nejlepšej po najhoršiu).

Víťaznou fotografiou sa stane fotografia s najväčším počtom bodov.

Pri rovnosti bodov rozhodne hlas predsedu poroty.

Proti rozhodnutiu poroty nie je možné sa odovlať a je konečné.

Autor víťaznej fotografie získa dve vstupenky na jedinečný koncert "Biele Vianoce Lucie Bílá" v Aréne Brezno.

Zaslaním fotografií do súťaže dáva autor právo uverejniť fotografiu na webe www.stredoslovaci.sk  a facebookovskej stránke Stredoslovaci.sk a zároveň prehlasuje, že je vlastníkom autorských práv k zaslaným fotografiám. Autor fotografie zodpovedá za to, že k prihlásenej fotografii nie sú viazané práva tretej strany, a že objekty na fotografiách nebudú vznášať žiadne požiadavky súvisiace s použitím fotografií. Organizátor nebude prípadné sťažnosti reflektovať.

Autor: Roman Suja