retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 25. novembra 2013 • 10:37.08 • zaujímavosti

3767x

Spolupráca DSS Pohorelská Maša a Ligy aktívnych občanov Slovenska

Pohorelská Maša - sídlo Domova sociálnych služieb je historická budova, ktorá už kadečo prežila. V minulosti zažila roky slávy ako poľovnícky kaštieľ bulharského grófa Coburga. V priebehu rokov sa postupne stala zariadením, v ktorom našli svoj domov mentálne postihnutí ľudia rôzneho veku. Aj v súčasnosti pod vedením mladej riaditeľky Ing. Dany Kálovcovej neustále mení svoju tvár. V domove sa uskutočnilo a stále uskutočňuje množstvo projektov, zlepšujúcich a skrášľujúcich prostredie, v ktorom vyše 130 obyvateľov ústavu prežíva svoj ťažký život. Chvályhodné je, že vedenie ústavu podporuje aj aktívnu participáciu zariadenia so životom komunity a spoluprácou s občianskymi združeniami.

Vedenie ústavu na čele s kreatívnou riaditeľkou prijíma aj podnety zvonku. Dvere sú otvorené každému návštevníkovi, ktorý pomôže zvýšiť kvalitu života ľudí, žijúcich v ústave. Tak sa začala aj spolupráca DSS a Ligy aktívnych občanov Slovenska.

Starými chodbami upravenými do modernej podoby a ozdobenými ručnými prácami chovancov začiatkom novembra kráčajú dve členky Ligy aktívnych občanov Slovenska - Mgr. Eva Hančáková a Anastázia Kováčová. Obe majú za sebou dlhoročnú prax vo vzdelávaní a svoje životné skúsenosti v súčasnosti využívajú pri rôznych tréningoch obyvateľov domovov dôchodcov, zdravotne postihnutých a tiež aktívnych seniorov. V spoločnosti zástupkyne riaditeľky DSS v Pohorelskej Maši Mgr. Prčovej vstupujú do príjemnej, pekne zariadenej klubovne, kde už na nich čaká skupina žien. Zahajujú dlhodobý projekt EMPATIOU K POROZUMENIU, čo je zážitkový kurz komunikácie pre 14 chovankýň ústavu. Formou sociálnych hier a aktivít začína lektorka rozvíjať sociálne zručnosti mentálne postihnutých klientov s cieľom pôsobiť na ich psychické a fyzické zdravie. Dlhoročná lektorka Mgr. Eva Hančáková v rámci spolupráce OZ LiGy pracuje v 6 podobných projektoch spoločne so svojimi kolegyňami z občianskeho združenia. Súčasne s projektom EMPATIOU K POROZUMENIU prebieha aj komunikačný tréning zamestnancov ústavu, ktorý je súčasťou projektu Tvorivosť ako súčasť života.

Oba tréningy sú obsahovo veľmi náročné. Sociálne hry a aktivity, ktoré sú poskytované klientom, prispejú k osobnému rastu a upevnia ich samostatnosti a zručnosti v bežnom živote.

Liga aktívnych občanov Slovenska