retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Utorok, 11. marca 2014 • 19:35.24 • zaujímavosti

2090x

Piaty ročník pochodu za zdravím v Čiernom Balogu

Čierny Balog 08. marca 2014

V rokoch 1853 až 1868 pôsobil v Brezne a jeho okolí lekár baníckeho ľudu a lesných robotníkov, ale aj významný spisovateľ a národovec Gustáv Kazimír Zechenter - Laskomerský *04.03.1824 + 20.08.1908 (ďalej G.K.Z. - L). K obvodu jeho lekárskej opatery patrilo 24 obcí na Bielom a Čiernom Hrone. Ambulanciu na Čiernohronskom Balogu mal v zadnom trakte Lesnej správy v osade Krám. Odtiaľto často vychádzal aj na náročné túry, cez sedlo Tlstý Javor (1068 m n.m.), alebo hrebeň Zákľuk (1011 m n.m.), za chorými do vrchárskej obce Sihla, sídlo sklenej huty / cca 20 km /.

Klub MR - Maroško v Brezne v spolupráci s obcou Čierny Balog a jeho Miestnym odborom Matice slovenskej zorganizovali v sobotu 8. marca už piaty ročník turistického pochodu „Za zdravím“, po stopách G.K.Z. - L.

Pochod začínal v sedle Tlstý javor (1068 m n.m.), neďaleko vrchárskej obce Sihla. Vo svojom rozsiahlom životopisnom románe Päťdesiat rokov slovenského života, nám k tomuto miestu zanechal nasledovný odkaz, citujem:„ Na lesnícky zjazd do Banskej Bystrice zaviezli sedemdesiatdva korýt a korýtok z jedného velikána, z hory zvanej Tlstým javorom. Stalo sa to asi roku 1860, o čom v románe vypovedajú ďalšie súvislosti.

V úvodných slovách predseda Klubu MR - Maroško zvýraznil význam akcie, pripomenúť si tohoročné 190 výročie narodenia tejto osobnosti, ktorý vo svojej tvorbe zviditeľnil tento región a ťažký život jeho obyvateľov - drevorubačov a baníkov. Nasledovalo oboznámenie staršieho skúseného turistu Júliusa Klimenta o priebehu turistickej trate a organizačno - bezpečnostných inštrukciách.

V peknom slnečnom predpoludní sa následne okolo 90 turistov vo veku od 8 až do 77 rokov, sa vydalo na 12 km trať. Po trase horami dolami hlbokými čiernobalockými lesmi sa najprv dostali do Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline, kde si pozreli najmä nový exponát - maketu torza 500 ročnej jedle z Dobročského pralesa a oboru diviakmi. Náučným chodníkom histórie obce Čierny Balog pokračovali k obecnému úradu a napokon po tri a pol hodinách prišli prví turisti do cieľa, ktorým bol Kultúrny dom.

Tu šikovné ruky gazdiniek okolo Mariky Muránskej pripravili tradičné občerstvenie - chlieb so šmalcom a červenou cibuľou, čaj. Bolo ho dostatok, ušlo sa všetkým, ale i tak za chvíľu bolo po chlebe. Aj takto sa prejavila náročnosť trate a zdravý pohyb po čerstvom vzduchu. A o to sme tiež chceli dosiahnuť, naplniť životné krédo G.K.Z.- L. „ Kto má zdravie a kus chleba, ten má všetko čo mu treba“.

V záverečnom vyhodnotení konštatovali, že najstarší účastník bol 77 ročný Ivan Babocký z Brezna, najmladší Tomáško Caban - 8, Nikolka Gašperíková 9, Terezka Turňová 10 rokov - z Čierneho Balogu. Z najďalej boli dvaja mladí (asi manželia) z Banskej Bystrice. Každý si niečo odniesol na spomienku, aby mu to pripomenulo, že sa o rok znova vráti.

Text a foto: Milan Kováčik, predseda Klubu MR - Maroško