retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 17. marca 2014 • 10:04.14 • zaujímavosti

2414x

Zhromaždenie klubu Maroško v Brezne

Brezno 12.marca 2014 

V druhú marcovú stredu sa v mestskom parku pri soche Martina Rázusa stretli členovia Klubu Martina Rázusa - Maroško pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Brezne. Po položení kytice a spoločnom fotografovaní sa presunuli do Horehronského múzea, kde sa uskutočnilo 8. Valné zhromaždenie.

Klub vznikol vo februári roku 2007. Z jeho iniciatívy bola už v máji 2009 slávnostne otvorená Pamätná izba s názvom Literárne Brezno - Martin Rázus a ďalšie literárne osobnosti mesta.

Činnosť klubu za rok 2013 vyhodnotil jeho predseda Ing. Milan Kováčik. Vyzdvihol v nej dobrú spoluprácu s Miestnym odborom Matice slovenskej, Horehronským múzeom a tiež Spolkom Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši. Z množstva uskutočnených podujatí treba spomenúť zorganizovanie tradičných akcií - piaty ročník turistického pochodu Po stopách G.K. Zechentera - Laskomerského, spoluúčasť na 12. ročníku Cyklomaratónu po stopách Martina Rázusa a piaty ročník turistického pochodu na Klenovský Vepor k studničke Jánošíkova slza podľa povesti Ladislava Ťažkého.

V spolupráci s Horehronským múzeom členovia klubu zorganizovali niekoľko spomienkových stretnutí, napríklad - na miestneho skladateľa a učiteľa Juraja Boška (12.marca), na evanjelického kňaza a spisovateľa Mateja Taslera, pri príležitosti 75 rokov od jeho príchodu do Brezna (16.októbra). Podieľali sa tiež na organizovaní Slávnostného koncertu k 1150. výročiu Sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol spojený s predstavením inscenácie Mariana Tkáča - Zatajený Liszt., za účasti predsedu Mariána Tkáča.

Na pozvanie Spolku Martina Rázusa sa 20. októbra zúčastnili v Liptovskom Mikuláši a Závažnej Porube na spomienkovom podujatí pod názvom „Stretnutie s MR“, pri príležitosti 125. výročia narodenia Martina Rázusa a 85. výročia narodenia Milana Rúfusa. V októbri sa zúčastnili tiež odhalenia pomníka Martina Rázusa v Bratislave, čím sa naplnilo dlhoročné úsilie Spolku Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

Činnosť v roku 2014 začali 17. februára pred starou mestskou radnicou spomienkovým stretnutím na Slovenské povstanie v rokoch 1848-49. Z balkóna tejto radnice práve v tento deň - pred 165 rokmi, Jozef Miroslav Hurban vyzýval Brezňanov do boja za Žiadosti slovenského národa.

Členská základňa Klubu predstavuje 47 členov. V roku 2013 prijali 5 nových členov, z ktorých najmä čerstvý držiteľ Ceny mesta Brezna Doc. Ing. Milan Pivovarči a historik umenia Prof. PhDr. Ľudovít Petránsky Dr.h.c. sa už začínajú aktívne zapájať do činnosti.

Klub o svojej činnosti robí osvetu najmä na stránkach www.stredoslováci.sk, www.rázus.sk. a v týždenníku MY Horehronie.

Do plánu činnosti pre rok 2014 účastníci zhromaždenia zaradili okrem tradičných podujatí, autobusový zájazd k hrobu spisovateľa Ladislava Ťažkého do Veľkého Klíža (okr. Partizánske) pri príležitosti nedožitého 90. výročia jeho narodenia. Budú vyvíjať úsilie, aby na 47. ročník Chalupkovho Brezna bol podľa možností pozvaný aj čestný člen Klubu, literárny historik Doc. PhDr. Ladislav Bartko, ktorý sa 1. júla tohto roku dožíva 80. výročia narodenia. Cieľom je, aby sa podelil so spomienkami na roky prežité v Brezne. V Brezne je známy aj ako spoluzakladateľ Horehronského múzea (1960) a celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov - Chalupkovo Brezno (1967).

Trvalou úlohou klubu zostáva získavať členov najmä z radou mládeže a lektorov z radov učiteľov na prípravu besied, ďalej úzko spolupracovať so Spolkom Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši a mestami a obcami, kde pôsobil Martin Rázus. Na záver výročného zhromaždenia „maroškovcov“ boli vecnými cenami a pamätnými listami ocenení jubilujúci členovia klubu Mgr. Štefan Giertl a Ing. Milan Kováčik a prítomní si zvolili 5-členný výbor (plus dvaja čestní členovia) a 3-člennú kontrolnú komisiu. Predsedom výboru klubu, sa stal opätovne Ing. Milan Kováčik. Zhromaždenie ukončili hymnickou piesňou Karola Kuzmányho Kto za pravdu horí.

Text: Daniel Rakyta
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči, Daniel Rakyta