retro bar brezno
In-počasie Meteoinfo
stredoslovaci chata pod chopkom tepovanie brezno preprava.info Fúkaná izolácia zlata zalozna

Správy

Pondelok, 24. marca 2014 • 13:49.46 • zaujímavosti

1730x

Poetické dopoludnie k MDŽ v Lune

Veľké srdce, podobne ako nesmierny oceán, nikdy nezamŕza.

Krásna, ešte tichá sála. Lesklé dlaždice, pestrý červený koberec, všade veselá jarná výzdoba. Do sály pomaly prichádzajú obyvatelia Luny v sprievode svojich opatrovateliek, aby sa zúčastnili poetického dopoludnia venovaného ženám. Pripravili ho pre nich členovia občianskeho združenia Liga aktívnych občanov Slovenska a ich ďalší partneri. Občianske združenie LIGA spolupracuje s DD a DSS Luna už takmer tri roky, počas ktorého tu uskutočnila niekoľko sociálno-edukatívnych projektov. Boli to motivačné a komunikačné tréningy, tréningy pamäti a slávnostné programy k k významným dňom.

Keď je už sála plná starčekov a stareniek, priestorom zaznievajú nádherné tóny svetoznámych skladieb, ktoré na keyborde zahrala MUDr. Lea Weberová: Amsterdamské mosty, Ó, sóle mio, Už mi, lásko není 20 let...

Všetkých prítomných, obyvateľov domova, ale i členky vedenia DD, sociálne pracovníčky a hostí privítala predsedníčka LIGy pani Ľubica Štugnerová a popriala oslávenkyniam mnoho zdravia a lásky. Predstavila i  skupinku študentov Spojenej strednej školy a ich profesorku dr. Mišániovú. Spomínaná škola je už druhý rok zapojená v projekte Aktívni študenti a študenti sa spoločne s členmi OZ zúčastňujú a podieľajú na jej aktivitách. Pani Štugnerová potom uvítala hostí:  zástupcov Špeciálnej základnej školy v Polomke pani riaditeľku Mgr. Švidraňovú a Mgr. Helenu Šuchaňovú, ktorých predstavila ako nových partnerov LIGy.

Svojou dojemnou hrou Dr. Weberová priebežne podfarbuje verše v podaní Mgr. Evy Hančákovej, ktorá recituje básne z vlastnej tvorby Čerešňa a Starenkine spomienky. Potom spevácke duo Weberová- Hančáková zaspieva nádherné tóny piesne Slniečko zapadá a ... Dobrý večer, mamko moja, ktoré priam rozochvejú citlivé struny v duši každého prítomného. Veršami horehronského rodáka Michala Spišiaka sa  prítomným ženám prihovára pani Stázka Kováčová z Telgártu a pretavuje do nich všetku svoju lásku k prírode Horehronia.

Je vek, kedy žena musí byť krásna, aby bola milovaná.

A potom príde vek, kedy musí byť milovaná, aby bola krásna.

Verše ďalších recitátorov Ľubice Štugnerovej a dr. Mišániovej podčiarkli poetickosť dopoludnia a miestami u prítomných žien vyvolali aj slzy v očiach. Zahanbiť sa nedali ani študenti Spojenej strednej školy z Brezna. Vynikajúca hra na gitare, krásny spev Martina Libiča a recitácie jeho spolužiačok ukázali ,ako sa prostredníctvom vedenia učiteľov dá rozvíjať sociálne vedomie u mladej generácie. Príspevok mladých ľudí bol pre zúčastnené starenky veľmi povzbudzujúci.

V závere krásneho dopoludnia vystúpila so svojím príhovorom Mgr. Švidraňová, riaditeľka Špeciálnej školy z Polomky. Odovzdala všetkým ženám pozdrav od žiakov a pedagógov, a potom už spoločne so svojou kolegyňou Mgr. Šuchaňovou a študentmi rozdávali krásne darčeky vyrobené rukami detí. V závere sa ešte pani Krasková z DD a DSS Luna poďakovala aktérom krásneho podujatia a vyjadrila presvedčenie, že členov LIGy uvidia seniori ešte mnohokrát.

Liga aktívnych občanov Slovenska