retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Streda, 23. apríla 2014 • 19:38.31 • zaujímavosti

3286x

Výlet k Dobročskému pralesu

Národná prírodná rezervácia DOBROČSKÝ PRALES sa nachádza vo Veporských vrchoch, 6 km južne od osady Dobroč v Čiernom Balogu.

VYDRA - vidiecka rozvojová aktivita zorganizovala v pondelok 21. apríla 2014 exkurziu k Dobročskému pralesu, odborný výklad so sprievodcom po exkurznom chodníku okolo NPR Dobročský prales.

DOBROČSKÝ PRALES je jedným z najstarších chránených území na Slovensku – od roku 1913. Dôvodom ochrany je zachovanie posledných zvyškov pôvodných lesov, ktoré sa vyvíjali na našom území tisícročia.

Hlavnými drevinami Dobročského pralesa sú jedľa, buk, smrek, menej javor horský, jaseň štíhly a brest horský. Jedľa sa prirodzene dožíva až 450 rokov, smrek 350 a buk 250 rokov. 

NPR Dobročský prales sa nachádza v jedľovo-bukovom lesnom vegetačnom stupni v nadmorskej výške 700 - 1000 m n.m. Vlastné územie NPR zaberá plochu s rozlohou 103,85 ha na severozápadných svahoch záveru doliny Brôtovo. 

Zaujímavosťou Dobročského pralesa sú nielen stromy, ale aj zvieratá, pre ktoré je prales vhodným útočiskom (refúgiou) pred príliš hlasnými turistami a zavýjaním motorových píl. Žije tu jelenia zver, zo šeliem medveď hnedý, rys ostrovid, mačka divá, kuna lesná a bohatá skupina vtáctva. Najzaujímavejším vtákom je maličká sova - kuvičok vrabčí, ktorý dorastá do veľkosti len 10 cm.

Význam a dôležitosť uvedeného územia aj z celoeurópskeho pohľadu potvrdzuje udelenie Európskeho diplomu, ktorým ho Výbor ministrov Rady Európy ocenil v roku 1998, 2008. 

Dôležité informácie

NPR Dobročský prales je v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny pre verejnosť úplne uzatvorená. Vstup do pralesa je možný len pre odborné exkurzie so sprievodcom z Odštepného závodu Lesov SR š.p. v Čiernom Balogu alebo odborným pracovníkom ŠOP SR. 

Odborný výklad so sprievodcom po exkurznom chodníku okolo NPR Dobročský prales poskytuje v prípade záujmu VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita z Čierneho Balogu (tel.: 048/61 90 944).

Viac informácií nájdete na stránke www.vydrovskadolina.sk alebo na stránke www.vydra.sk

Pár fotografií nájdete na našej FB stránke Stredoslovaci.sk

Autor a foto: Roman Suja
Zdroj: www.vydrovskadolina.sk