zlata nitka
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 02. júna 2014 • 11:35.05 • zaujímavosti

2757x

Deň rodiny v Materskej škole Štiavnička – Podbrezová

Láska k rodine je zo všetkých ušľachtilých ľudských citov tým najčastejším a najpevnejším a najviac blahodárne pôsobí na život každého z nás.“ ...a tak blahodárne a milo na nás zapôsobilo aj a podujatie plného príjemnej rodinnej pohody a slnečných lúčov zaliatého ihriska v MŠ Štiavnička Podbrezová.

Deň rodiny...alebo naša oslava dayś family...bola ukážkou toho, ako ktorékoľvek manželstvo alebo partnerstvo „má byť v spolupráci s pedagógmi jednou veľkou rodinou pochopenia pre najkrehkejšie stvorenie sveta – dieťa.

Deň rodiny na Štiavničke bol podujatím, kde čakalo rodičov s deťmi množstvo prekvapení..

Katkine Benkovej riaditeľkine zázračné chodule a hádzanie loptou boli štartom k putovaniu zábavnou cestičkou areálom Materskej školy Štiavnička Podbrezová.

Očarilo nás taktiež stanovište p. uč. Táničky Vilhanovej s názvom Veštiareň, ktorá nielen deťom, ale aj dospelým vyčarila úsmev na tvári s proroctvami šťastnej budúcnosti.

Na pochôdzke stanovišťami bol príjemným osviežením ľadový čajík Ivky Faškovej, ktorá pri chalúpke kreatívnych nápadov zabezpečovala pre tých najmenšich nielen pitný režim, ale aj dohľad nad kreatívnymi možnosťami kreslenia a maľovania. A to tiež za spolupráce s kolegyňou Vierkou a jej dcérou.

Jednou zo zaujímavých činností na Dni rodiny bolo putovanie podľa p. uč. Blanky Oravcovej, ktorá za hlavnú myšlienku úlohy zvolila spoločnú chôdzu za pomoci zviazaných chodidiel všetkých rod. členov. (pozn. väčšina rodín to zvládla synchronizovane, čo svedčí o pozitívach rodinného pohodlia v týchto končinách .-)a to nehovoriac o jazde na koníkoch, ktoré boli pre deti obrovským lákadlom.

Nemožno nespomenúť tak zábavné disciplíny, ako bolo chovanie rodičov detičkami so zaviazanými očami. Práve jogurtom deti vytvorili na tvári rodičov tie najkrajšie obrazce lásky pod vedením p. uč. Evky Balogovej...

Okrem kreslenia žiab trávou, si deti zatancovali s Mickey Mousom, absolvovali pizzovu party a s rodičmi si tiež pochutnali na guláši majstrov z receptúry syna Michala a jeho otca Jožka Beraxovcov. Vďaka patrí spolupracujúcim rodinám Mórovcov, Giertlovcov, Blažečkovcom, Krakovským, a všetkým rodinkám našich detí, ktorí neváhali zdolať súťažné disciplíny so svojimi potomkami. Chutné boli aj koláčiky od Evky Kováčikovej a od Zuzky Auxtovej.

Svojou návštevou nás poctil aj sám pán starosta obce L. Kardhordó.

Veľká vďaka zo strany OZ TIMO našim regionálnym sponzorom
- Vratko Strmeň a jeho sieť potravín FRESH, Ď. pre jeho ochotu a spolupatričnosť podieľať sa na projektoch verejných,
- Hanka a Milan, majitelia Reštaurácie u Furmana na Chvatimechu za ich obetavý prístup a záujem byť nápomocný, keď je to nevyhnutné nielen pre podujatia detí zo Štiavničky,
- DJ Maťo Ťažký –ďakujeme za pomoc, že aj napriek svojim rodinným aktuálnym povinnostiam si našiel čas pre takéto podujatie....
- p. Eugentovi Kardhordovi, p. Štefanovi Csontosovi a p. Ľubomírovi Galfymu.

Snáď to bude pre nás motiváciou zlepšovať sa z roka na rok čoraz viac....

(ib)