zlata nitka
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Streda, 03. septembra 2014 • 12:35.44 • zaujímavosti

4920x

Pochod vďaky po stopách SNP
- výstup na Klenovský Vepor

Brezno 30. august. 2014

Záver augusta patril na celom Slovensku spomienkovým podujatiam venovaným 70. výročiu SNP. Záštitu nad oslavami prebralo i slniečko, ktoré sa predralo cez mraky, aby podporilo náladu a ohrialo účastníkov osláv.

Ako súčasť regionálnych osláv v Čiernom Balogu, patrí už tradične Pochod vďaky po stopách SNP s výstupom na dominantu regiónu Klenovský Vepor (1338 m nm.). V sobotu 30. augusta pripravil domáci Turistický oddiel v spolupráci s vedením obce už jeho 41. ročník.

Pri požiarnej zbrojnici v osade Dobroč sa postupne zaregistrovalo 292 účastníkov nielen z Horehronia, ale aj z Nových Zámkov, Pezinku, Bratislavy, Žiliny... Niektorí s celými rodinami. Spolu s organizátormi prekročila účasť prvýkrát cez tri stovky (304).

Podľa záujmu a kondície každý dostal možnosť vybrať si jednu z piatych možných trás pochodu. Všetky trasy prechádzali z východzieho bodu cez masív Klenovského Vepra (1338 m.m.) a odtiaľ smerovali do cieľa na chate Boldiška (649 mn.m.), v doline Šaling. Prvá skupina v počte 32 turistov so skúseným turistom Vojtechom Belkom (Chrobákove) opustila stanovište o 7.30 h. Ich štartom na 20 km trasu bolo sedlo Tlstý javor (1068 m nm.), kde najprv položili veniec na cintoríne 39 povstaleckých vojakov... Od bývalej partizánskej nemocnice v horárni na Krúpke (Kysucká pastva - 960 mn.m.) sa vydalo s Júliusom Klimentom na 15 km trasu cca 60 turistov... Slavo Pančík (Poriadok) zasa viedol cca 70 turistov od chaty Boldiška cez sedlo Chlipavice (891 mn.m.), ponad horáreň Petra Jilemnického 15 km trasou... Na korbe nákladniaku, ako partizáni počas SNP, sa s Ivanom Kučerákom presúvalo cca 40 turistov k horárni pred Molčanovou a odtiaľ po vlastných cez lúky Pálenice....

Ako posledná, ale najpočetnejšia skupina cca 90 účastníkov vycestovala o 9. h. autobusom hore dolinou Páleničné. Na medzi zastávke pri mieste a obranných bojov položili - prednostka okresného úradu v Brezne Alena Kaánová spolu so starostom obce Čierny Balog Františkom Budovcom a zástupcami SZPB, vence k pomníku Jozefa Schöna. Následne sa presunuli cez dolinu Zadné Pálenice na úpätie Klenovského Vepra. Odkiaľ už po svojich, vedení Milanom Kováčikom, vystupovali na jeho južný vrchol - ku Studničke Jánošikova slza, podľa rovnomennej povesti Ladislava Ťažkého, aby si uctili pamiatku rodáka, pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín (19. septembra).

Ako je uvedené, všetky cesty (trasy) viedli cez masív Klenovského Vepra. Na jeho najsevernejšej časti - úzkej Jánošíkovej skale, ktorú zdobí socha Jánošíka (drevený), kde sú aj najkrajšie panoramatické výhľady do širokého okolia Slovenského Rudohoria sa miestami tlačilo (fotografovalo) niekoľko desiatok ľudí. Zdalo sa, že pri vnímaní týchto prírodných krás môže niekto pozabudnúť na priepasť hlbokú okolo 60 metrov, z oboch strán skaly. Našťastie anjeli strážni mali pohotovosť, takže všetko dobre dopadlo.

Spoločnou trasou z Klenovského Vepra pre všetky skupiny bola asi 8 km vzdialená chata pre Boldiškou. Organizátori tu od skorého rána pripravovali a varili guláš. A určite mali čo robiť pre 300 hladošov.

Pohodu a dobrú náladu využil predseda organizačného výboru Ivan Kučerák, aby upriamil pozornosť na Slávnostné uvedenie do života publikácie, od autora Milana Kováčika Čierny Balog v Slovenskom národnom povstaní - pamätníky a pamätné miesta bojov - 70 rokov od SNP - jeho odkaz v súčasnosti. Krstnými rodičmi publikácie sa stali prednostka okresného úradu Alena Kaánová a Michal Kofira, vedúci Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline. Krstili ju zmesou lúčnych kvietkov.

V časti odkaz SNP v súčasnosti, autor textovo a fotograficky farebne zdokumentoval všetky doterajšie Pochody...letné aj zimné... Mnoho doterajších účastníkov sa v publikácii môže nájsť.

Záujemcovia si ju môžu kúpiť pri Evke Kučerákovej Čierny Balog - Sihla 663. Tel. 048/611 1081, v obecnej knižnici, v Infocentre Vydra, na Čiernohronskej železničke..., alebo u autora v Brezne: Tel: 048 / 611 2098, e-mail: milan.kováčik@brnet.sk. Cena výtlačku 3 €.

Text a foto: Milan Kováčik

Viac fotografií nájdete na Google+ (Milan Kováčik)