retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Nedeľa, 07. septembra 2014 • 06:45.33 • zaujímavosti

1776x

Pri Lipke štátnosti už po dvadsiaty druhý raz

Na pondelok 01. septembra pripadol sviatok Deň Ústavy Slovenskej republiky, najdôležitejšieho zákona suverénneho nezávislého štátu. Stalo tradíciou, že miestny odbor Matice slovenskej v tento deň v našom meste Brezno, organizuje malú slávnosť.

Pozvanie do mestského parku k Lipke slovenskej štátnosti prijalo niekoľko desiatok občanov, všetkých vekových kategórií. V úvode slávnosti najprv dôchodcovia zo speváckej skupiny Senior pri dennom centre Prameň zaspievali štátnu hymnu.

Prítomných privítala predsedníčka MO Matice slovenskej Ivana Kružliaková. Primátor mesta Jaroslav Demian vyzdvihol význam Dňa ústavy, pre naše malé Slovensko.

Prednostka Obvodného úradu Alena Kaanová, upozornila na skutočnosť, že pred 22 rokmi Lipku štátnosti spolu sadil aj významný slovenský spisovateľ a vlastenec Ladislav Ťažký. Jedno z jeho posledných prianí bolo, aby ju turisti každý rok na tento sviatok poliali vodou zo studničky Jánošíkova slza (podľa jeho rovnomennej povesti), ktorá pramení na samom temene Klenovského Vepra ( 1338 m.n.v.).

Prianie spisovateľa sme začali plniť v sobotu 30.augusta, počas 41 ročníka výstupu na Klenovský Vepor po stopách SNP a 6. ročníka k studničke Jánošíkova slza. Výstupu sa zúčastnilo viac ako 300 turistov z celého Slovenska. Breznianskych turistov podporila už tretíkrát aj prednostka Okresného úradu. Vodou zo studničky, o ktorej sa v povesti obrazne hovorí ako o slze, slze ukrivdených, ktorá má však silu ovlažiť telo i ľudského a národného ducha, sme spoločne poliali Lipku štátnosti. Takto sme si pripomenuli aj spisovateľove blížiace sa, nedožité 90 narodeniny ( 19.septembra).

Kultúrny program spestrili sólisti z detského folklórneho súboru Klások a recitátorka Božena Omiliaková z denného centra Prameň. Slávnostné stretnutie ukončil spoločný spev hymnickej piesne Kto za pravdu horí.

Text: Milan Kováčik
Foto: Doc. Milan Pivovarči

Viac fotografií nájdete na Google+ (Milan Kováčik)