zlata nitka
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 22. septembra 2014 • 15:52.27 • zaujímavosti

3445x

Spisovateľka Božena Bobáková oslavuje

Slávny Murphy povedal:

Si taký silný, ako sa sám hodnotíš. Si taký užitočný, ako si o svojej užitočnosti sám presvedčený . Si taký mladý , ako sa cítiš a aký je tvoj spôsob myslenia.

Začiatkom septembra sa udiala v našom regióne významná udalosť –spisovateľka Božena Bobáková, autorka piatich kníh, oslávila životné jubileum 85 rokov. Dožila sa ho v plnom zdraví a plná tvorivej energie. Pani Bobáková prežila celý svoj život v krásnej dedinke Mýte pod Ďumbierom, odkiaľ čerpala aj námety pre svoje diela. Preto sa obecný úrad na čele so starostom Ing. Romanom Švantnerom a rodinou rozhodli k jej výročiu pripraviť krásnu oslavu.

Organizačne sa na podujatí podieľala predovšetkým Obec Mýto po Ďumbierom, odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici, v zastúpení dr. Janky Borguľovej, dr. Šváčová zastupovala ŠVK a Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča jej riaditeľ Mgr. Peter Klinec. Z UMB v Banskej Bystrici sa oslavy zúčastnil doc. PaedDr. Július Lomenčík, CSc. Literárna historička profesorka Brigita Šimonová vo svojom príhovore predstavila prítomným dielo Boženy Bobákovej z odbornej stránky. Slávnostného popoludnia sa okrem členov rodiny jubilantky a zástupcov obce zúčastnili aj ďalší významní gratulanti- zástupcovia OÚ v Brezne, Matice slovenskej a Jednoty dôchodcov. OZ Ligu aktívnych občanov zastupovala jej predsedníčka Ľubica Štugnerová, za Spojenú školu v Brezne gratuláciu odovzdala prof. Mária Mišániová. Spoločne s úprimnými želaniami zdravia a spokojnosti dr. Borguľovej a dr. Šváčovej odovzdávali gratulácie oslávenkyni aj zástupcovia rôznych spolkov a združení a významné osobnosti regiónu a kraja, známi a priatelia.

Oslava mala dôstojný rámec s programom, v ktorom vystúpila s ukážkami z tvorby pani spisovateľky pani Anna Pepichová a spoločne s deťmi z miestnej materskej školy aj pani Elena Jančovičová. Hudobnými vstupmi prispela pani Mirka Potančoková a za študentov Spojenej školy v Brezne vystúpil pán Martin Libič. Scenár tejto krásnej oslavy pripravila členka literárneho klubu v Banskej Bystrici LITERA 2 Mgr. Eva Hančáková, ktorá celý večer popretkávala poetickými vstupmi s krásnymi myšlienkami o živote a tvorivosti človeka a veršami z vlastnej tvorby. Zaspomínala si aj na svoje prvé stretnutie a spoluprácu so spisovateľkou, keď sa spoločne so svojimi kolegami- učiteľmi podieľala na príprave, vydaní a krste knihy pani Bobákovej Sóla hlások.

Na záver Mgr. Hančáková zaželala oslávenkyni všetko dobré krásnymi veršami:

Bohatstvo myšlienok sa ti v hlave rojí,
Iba ten je chudák, čo sa zmeny bojí.
Tvoja myseľ kvitne, ako slnko žiari.
Teš sa zo života a nech sa ti darí.

OZ LIGA