retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Streda, 03. decembra 2014 • 09:13.51 • zaujímavosti

4543x

Spomienkové stretnutie pri príležitosti 240. výročia narodenia Jozefa Dekreta Matejovie

Zvolen 28. november 2014

Slovenská lesnícka komora zorganizovala spomienkové stretnutie venované významnému hospodárovi a priekopníkovi slovenského lesníctva Jozefovi Dekretovi Matejovie (*12. júl 1774 osada Dobroč v Čiernom Balogu + 18. január 1841 v Banskej Bystrici). Stretnutie sa uskutočnilo v piatok 28. novembra vo výstavnej sieni Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Pozvanie prijalo viac ako 40 účastníkov.

Úvodné slovo na stretnutí mal predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Jaroslav Šulek z Brezna, ktorý zdôvodnil význam akcie. Na stretnutí sa zúčastnili aj významní hostia: štátny tajomník MPRV SR Ing. Jozef Spevár, poslanec NR SR Ing. Tibor Lebocký, generálny riaditeľ  sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Ing. Ján Mizerák, prorektor technickej univerzity vo Zvolene doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD, starosta obce Čierny Balog Ing. František Budovec, riaditeľ Lesy SR, š.p. OZ Čierny Balog Ing. Miroslav Pepich a dekan Lesníckej fakulty TU Zvolen prof. Dr. Ing. Viliam Pichler, ktorý mal aj slávnostný príhovor.

Po slávnostnom príhovore nasledoval príspevok Ing. Júliusa Burkovského – emeritného lesníka a ochranára -  venovaný životu a dielu Jozefa Dekreta Matejovie.

Ďalším príspevkom, ktorý mal Ing. Eduard Apfel, hlavný inžinier Mestských lesov Banská Bystrica, bolo poukázané na prínos J. D. Matejovie pri obhospodarovaní lesného majetku.

Posledným autorom, ktorý písal o živote a diele J. D. Matejovie bol p. Ing. Peter Kováčik, dramatik a spisovateľ, ktorý vo svojej knihe „Svätý z Handľov“ píše o J. D. Matejovie pútavým a ľudsky prístupným štýlom. Autor sa vo svojom príspevku zameral najmä na ľudský rozmer tohto lesníckeho velikána. Verejnosti môže byť dielo Ing. Petra Kováčika známe aj prostredníctvom obľúbeného, hoci už staršieho slovenského TV seriálu „Nevera po slovensky“, ktorý bol natočený na motívy jeho rovnomenného románu z prostredia lesných robotníkov a lesníkov v Čiernom Balogu.

Na záver stretnutia bol premietnutý krátky videofilm z dielne Halali , ktorého gestorom a producentom je Slovenská lesnícka komora. Venovaný je životu a dielu Jozefa Dekreta  Matejovie a jeho odkazu „Zachovajme lesy potomstvu“. s dodatkom, lebo sú predpokladom udržania života na zemi.

Podujatie treba hodnotiť veľmi pozitívne, pretože podalo vzácne ucelený obraz o významnom lesníckom dejateľovi, ktorého niektorí slovenskí historici radia dokonca k štyrom najvýznamnejším slovenským osobnostiam v dejinách.

Text: Ing. Mária Biesová, Slovenská Lesnícka komora
Foto: Ing. Milan Kováčik, Brezno

Viac fotografií nájdete na Google+ (Milan Kováčik)