retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Utorok, 16. decembra 2014 • 09:18.55 • zaujímavosti

2818x

Spevácky zbor mesta Brezna na festivale v Nitre

Na pozvanie Miešaného speváckeho zboru Lipka z Nitry, časť Dolné Krškany sa Spevácky zbor mesta Brezna dňa 6. 12. 2014 zúčastnil Adventného festivalu speváckych zborov, ktorý sa konal v rímskokatolíckom kostole sv. Ondreja v Nitre – Dolných Krškanoch.

Spevácky zbor Lipka zároveň oslavoval 15. výročie svojho založenia. V príjemnej atmosfére vystúpili okrem jubilujúceho zboru Lipka aj ženský spevokol Cantica z Močenku a Spevácky zbor mesta Brezna. Brezniansky spevácky zbor svojím vystúpením obohatil adventný program festivalu o. i. aj skladbami Charlesa Gounoda – Kyrie, Antonia Vivaldiho – Gloria a Jána Egryho – Sanctus. Zbor dirigoval Milan Pazúrik, na klavíri sprevádzala Gabriela Pravotiaková. Breznianski speváci sa zároveň pridal ku gratulantom jubilujúcemu zboru Lipka. Na záver festivalu zúčastnené zbory spoločne zaspievali krásnu koledu Zdenka Mikulu – Daj Boh šťastia celej zemi.

Účasť Speváckeho zboru mesta Brezna na Adventnom festivale speváckych zborov v Nitre – Dolných Krškanoch bola realizovaná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, za čo mu patrí poďakovanie.

M. HORÁČKOVÁ, Spevácky zbor mesta Brezna