retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 02. februára 2015 • 11:43.57 • zaujímavosti

3085x

Ocenenia osobnosti mesta Brezna

V rámci spomienkových osláv pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Brezna spod nacistickej okupácie sa 28. januára vo veľkej sále hotela Ďumbier konalo Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna spojené s odovzdávaním ocenení za rok 2014. Ocenenia si tentokrát z rúk primátora mesta Brezna JUDr. Tomáša Ábela prebralo deväť osobnosti medzi ktorými bol básnik, lekár, herec, hudobník, volejbalista, biatlonista.

Cena primátora mesta Brezna: Július Garaj – za rozvoj kultúrno-spoločenského života v meste Brezne a za dlhoročné aktívne pôsobenie v Zbore pre občianske záležitosti Človek človeku pri MsÚ Brezno, Aldo Daxner - za šírenie dobrého mena Divadelného súboru Jána Chalupku, Detského divadelného štúdia a mesta Brezna na Slovensku i v zahraničí, Jaroslav Kamenský – za rozvoj športu, za rozvoj biatlonu v regióne a za úspešnú reprezentáciu mesta Brezna a Horehronia v celej Slovenskej republike a v zahraničí pri príležitosti životného jubilea 60 rokov, Mária Murgašová – za dlhoročnú aktívnu činnosť v Miestnom spolku Slovenského červeného kríža, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta Brezna.

Cena mesta Brezna: Emil Furdík – za rozvoj športu v mesta Brezne a jeho úspešnú reprezentáciu mesta Brezna v Slovenskej republike pri príležitosti životného jubilea 80 rokov. Cenu mesta udelili aj bývalému riaditeľovi Horehronského múzea Mgr. Jánovi Weissovi – In Memoriám, za výrazný podiel na rozvoji kultúry v meste Brezne, za šírenie jeho dobrého mena doma i v zahraničí, za vynikajúce tvorivé výkony, ktorými výrazne obohatil ľudské poznanie.

Čestnými občanmi mesta Brezna sa stali: prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. - za šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenskej republiky vo svete a za vynikajúce tvorivé výkony v profesií očného lekárstva, ktoré obohatili ľudské poznanie, za úspešnú činnosť v prospech zdravia človeka, prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc. - za rozvoj kultúry v meste Brezne, šírenie jeho dobrého mena doma i v zahraničí, za založenie a dlhoročné aktívne členstvo kultúrno-spoločenského podujatia Chalupkovo Brezno a za vynikajúce tvorivé výkony, ktorými významne obohatil ľudské poznanie, doc. Ing. Július Veselko, CSc. - za vynikajúce tvorivé výkony v odbore zvárania, ktoré obohatili ľudské poznanie, za úspešnú činnosť, šírenie dobrého mena mesta Brezna doma i v zahraničí, za športovú reprezentáciu Brezna a bývalého Československa vo volejbale.

V mene všetkých ocenených poďakoval Ladislav Šimon, ktorého verejnosť pozná najmä ako básnika, literárneho vedca, pedagóga a prekladateľa, tiež ako textára, ktorý zložil desiatky textov populárnych piesni. Vo svojom príhovore uviedol „Každý z nás prežil v Brezne i mimo neho svoj príbeh, s ktorým sme sa dnes oboznámili aj v tejto sále. V ľudskom živote nebýva veľa miest eminentnej dôležitosti. Sú to miesta, ktoré nás formovali a bez ktorých by sme neboli tým, čím sme sa stali. Pre mňa – a myslím, že aj pre ostatných dnešných vyznamenaných – je takýmto miestom Brezno, jeho génius loci, jeho atmosféra, jeho „hugánska“ substancia. Dnešné vyznamenania prijímame dôstojne a vážne. Breznu za ne nielen ďakujeme, ale si aj dovoľujeme vysloviť úprimné želania, aby toto mesto stále rozkvitalo a vynikalo v činnostiach, na ktoré budú jeho obyvatelia hrdí.

Podujatie spestrili svojim vystúpením žiaci a študenti tamojšej ZUŠ , študenti Súkromnej základnej umeleckej školy Talentárium v Polomke, členovia Štúdia mladých pri DSJCH mesta Brezna, študenti Akadémie umení a Konzervátoria J. L. Bellu v Banskej Bystrici a Folklórny súbor Mostár.

Text a foto: Daniel Rakyta