retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 27. apríla 2015 • 11:43.40 • zaujímavosti

1868x

Celonárodná slávnosť na Devíne - pocta Ľudovítovi Štúrovi

Slávnosť, ktorá sa uskutočnila v sobotu 25. apríla 2015 pripravila Matica slovenská, pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča. Venovaná bola pripomienke 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra (28.10.1815 Uhrovec + 12.01.1856 Modra). Ľudovít Štúr bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života a vedúca osobnosť národného obrodenia v 19. storočí, kodifikátor slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslovenských nárečiach (okolo 1843), jeden z vedúcich účastníkov Slovenského povstania v rokoch1848 - 1849 a poslanec uhorského snemu za mesto Zvolen.

Pripomienka sa uskutočnila ako spomienka na pamätnú vychádzku družiny štúrovcov na hrad Devín piatok 24. apríla 1836 (pred 179 rokmi). Na Devín, slovanské hradisko na sútoku Moravy a Dunaja, historické miesto a symbol Slovanov, kde začali požehnané dielo apoštoli Cyril a Metod, aby budovali mocnú slovanskú ríšu a ideu spolupatričnosti Slovanov. Ľudovít Štúr v roku 1836 rámci rozvíjania hlbšieho národného povedomia vo svojom príhovore zvýraznil význam Veľkej Moravy a Devína, pre pozdvihnutie Slovenského, ale Maďarmi utláčaného národa. V závere po odznení básní a piesní si štúrovci zvolili k svojmu menu druhé, slovanské meno, ktoré sa zaviazali verejne používať. Takto prijal Hurban ku krstnému menu Jozef slovanské meno Miloslav, August Škultéty - Horislav... Štúr si pridal meno Velislav.

Celkove sa toho roku na Devíne zišlo asi 2 000 prevažne matičiarov z celého Slovenska. Medzi nimi dvaja Brezňania v horehronských (neúplných) krojoch. Práve táto originalita, ich zviditeľnila. V pekných krojoch v rýdzo slovenských farbách, sa stali žiadaní, najmä peknými devami k spoločnému fotografovaniu. „Slušní chlapci“ z Brezna prirodzene nikoho neodmietli.

Priam ideálne slnečné počasie, prispelo vytváraniu atmosféry pohody a spolupatričnosti všetkých účastníkov - účinkujúcich aj divákov. Program vydareného podujatia je v priloženom letáku. Myslím, že s najväčším úspechom u divákov sa stretla historicho, hudobno, literárno - dramatická kompozícia „ Vzlietli orli vysoko“. Príbehy zo života štúrovcov. Vyrozprával ich Juraj Sarvaš, ktorý zarecitoval aj ukážky z ich tvorby. Hudobne, piesňami slovenských skladateľov ho dopĺňal mužský spevácky oktet jeho žiakov - Danubius octet Singers s dirigentom Danielom Simandlom. Vďační diváci ich spontánne viackrát odmenili potleskom.

Domov sme sa vracali nielen národne povzbudení, ale aj spokojný z príjemne a užitočne prežitého dňa a stretnutia s milými ľuďmi.

Text a foto: Milan Kováčik

Viac fotografií nájdete na Google+ (Milan Kováčik)