retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Nedeľa, 17. mája 2015 • 19:24.28 • zaujímavosti

1890x

Horehronské múzeum v Brezne jubiluje

V tretiu májovú sobotu sa v Horehronskom múzeu uskutočnilo podujatie „Na potulkách časom“organizované pri príležitosti Noc múzeí a galérii 2015 a 55. výročia založenie tohto múzea.

Bolo to stretnutie pri prezentácii výberu zbierkových predmetov vzťahujúcich sa k dokumentácii 750 ročnej histórii mesta Brezna – vybraných kapitol z politických, hospodárskych a kultúrnych dejín Brezna.

Horehronské múzeum za viac ako polstoročie svojho regionálneho pôsobenia zozbieralo množstvo hmotných písomných a obrazových dokumentov – etnografických, historických a literárnych – charakterizujúcich dejiny a kultúru vo svojej zbernej oblasti na hornom toku Hron, od Telgártu po Banskú Bystricu, s presahom do susediacich regiónov. Múzeum vzniklo v roku 1960 ako vlastivedné múzeum breznianskeho okresu a má štyri stále expozície: Život a kultúra ľudu na Horehroní, Brezno v premenách času, Literárne Brezno – Martin Rázus a ďalšie literárne osobnosti mesta Brezno a Z histórie židovskej komunity v Brezne. V roku 1965 nadobudlo štatút regionálneho múzea so zameraním na históriu a národopis Horehronia. V „skladovom hospodárstve“ múzea je do dnešného dňa uložených viac ako 30 000 zbierkových predmetov a množstvo dokumentácie. Výber z nich – venovaný jubileu mesta Brezna, zostavený naprieč celým zbierkovým fondom, vrátane originálnych fotografií, zvyčajne starostlivo chránených pred pôsobením svetla boli predstavené na jubilejnej výstave. Napriek tomu, že už dávno stratili svoju pôvodnú funkciu, v múzeu nadobúdajú svoju novú, druhú existenciu.

Na podujatí „Na potulkách časom“ vystúpili žiačky Základnej školy s MŠ K. Rapoša v Brezne Ema Turňová (recitácia, husle), Juliana Dolinská ( spev) a učiteľky tamojšej základnej umeleckej školy Lucia Košútová, Zuzana Šoltésová (flauta, husle). Za návštevníkov sa zastupujúcej riaditeľke Horehronského múzea Mgr. Ivici Krištofovej poďakovala predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Brezne PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

Text a foto: Daniel Rakyta
Zdroj: Horehronské múzeum