retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 07. septembra 2015 • 12:59.12 • zaujímavosti

2876x

Tradičný turistický výstup na Klenovský Vepor

Čierny Balog 29. augusta 2015

Koniec augusta je v povstaleckej obci Čierny Balog spojený s pripomenutím si slávnej kapitoly slovenských dejín - Slovenskému národnému povstaniu (SNP). Vyvrcholením je organizovanie tradičného Pochodu vďaky po stopách SNP, ktorého súčasťou je aj turistický výstup na dominantu obce Klenovký Vepor (1338 m n.m.). Posledné ročníky sa vyznačovali prekonávaním hranice počtu účastníkov, ktorý v roku 2014 dosiahol číslo 292.

Domáci turistický oddiel pripravil v sobotu 29. augusta – práve v deň 71. výročia vypuknutia SNP tradičný už 42. ročník Pochodu vďaky po stopách SNP. I keď na konci leta, stále veľmi teplé a bezoblačné počasie pritiahlo okolo 280 - milovníkov pohybu v lesoch Zelenej bohyne. Registrácia zaznamenala účastníkov z Malaciek, Pezinku, Bratislavy, Veľké Lovce pri Nových Zámkoch.., všetky vekové kategórie od 5 rokov až do 78 rokov. Najstaršími účastníkmi boli Ing. Ivan Babocký - 78 ročný a Doc. Milan Pivovarči – 77 ročný. Potešilo, že sa zúčastnili celé rodiny s deťmi. Za všetkých spomeniem rodinnú skupinu 6 osôb, kde najmladšími boli pravnuci Samuel (7 rokov) a Adam (13 rokov), potomkovia veľkého turistu Mateja Chovanca z Brezna (zomrel 05.08.2014 vo veku 91 rokov). Rodinka putovala pod vlastnou turistickou vlajkou, ktorú im zanechal prastarký. Príkladne ich viedol starý otec Ing. Bohuš Marhavý (66 rokov).

Organizátori pripravili štyri trasy. Všetky mali spoločné pietny akt pri pamätnom mieste SNP a výstup na Klenovský Vepor. Trasy boli v rôznej dĺžky a obtiažnosti ako aj v rôznom časovom horizonte, aby sa na úzkom temene hory so skalnými stenami nestal úraz. Každý turista si takto mohol pri prezentáciu vybrať trasu podľa svojej zdatnosti a chuti.

Ako prví sa na štart – Tlstý javor (1068 m n.m.) vyviezlo asi 120 účastníkov. Tu položili kvety na cintoríne povstaleckých vojakov a potom začali zdolávať cca 25 km do cieľa – k miestu, kde sa podával záverečný guláš – poľovnícka chata v doline Šaling – Pre Boldiškou (649 m n.m.).

Druhá partia začínala výstup pri Antalovej horárni v Starej Doline 820 m n.m.), kde Peter Jilemnický v rokoch 1945-46 napísal román Kroniku, v ktorom zobrazil povstaleckú históriu odboja na Čiernom Balogu. Odtiaľ malo asi 80 turistov do cieľa cca 20 km. Viedol ich spoluzakladateľ tohto Pochodu, dnes už 74 ročný turista Július Kliment.

Tretia skupina v počte asi 50 osôb putovala s medzizastavením pri pomníku obranných bojov v doline Páleničné. Postupovali Molčanovou dolinou na Pálenice a Klenovský Vepor. Do cieľa prekonali viac ako 15 km.

Poslední vyštartovali o 9.00 hod. Na 12 km úsek sa vydalo 35 turistov. Najprv vykonali pietny akt pri pomníku Jozefa Schona v doline Páleničné. Zúčastnila sa ho aj prednostka Okresného úradu v Brezne Ing. Alena Káanová a starosta Čierneho Balogu Ing František Budovec.... Následne sa presunuli na južné úpätie Klenovského Vepra, odkial začali vystupovať Ku studničke Jánošíkova slza (cca 1300 m n.m.), podľa rovnomennej povesti spisovateľa Ladislava Ťažkého. Studnička sa nachodí na samom temene v južnej strane Klenovského Vepra. Takto od roku 2009, už po 7 – krát vzdali úctu životu a dielu významnému rodákovi. Naviac Ladislav Ťažký, ako frontový vojak, svoj odpor k vojne vyjadril v štyroch protivojnových románoch a v autobiografickom románe Evanjelium čatára Matúša, kde vyjadril svoju vlastnú bojovú cestu.

V prílohe uvádzaná obrazovo – slovná prezentácia zobrazuje trasu tejto skupiny turistov.

Guláš v cieli bol vynikajúci a tiež prispel k pohodovej atmosfére. Za zorganizovanie ďalšieho úspešného ročníka, ďakujeme celému kolektívu - všetkým, ktorí sa o to pričinili, najmä domácim turistom na čele s Ivanom Kučerákom.

Text: Ing. Milan Kováčik
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči Csc.

Viac fotografií nájdete na Google+ (Milan Kováčik)