retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 22. februára 2016 • 18:25.09 • zaujímavosti

1526x

Desiate Valné zhromaždenie klubu Maroško v Brezne

Brezno 17. februára 2016

Členovia Klubu Martina Rázusa - Maroško si v stredu 17. februára uctili slovenského velikána Martina Rázusa položením kytíc k jeho soche v mestskom parku. O tom, že sa ciele maroškovcov napĺňajú, svedčí aj ich bohatá činnosť, ktorú hodnotili v priestoroch Horehronského múzea.

Členovia lubu Maroško spolu so zástupcom mesta, ktorým bol viceprimátor Ing. Ján Králik, pred jubilejným desiatym valným zhromaždením už tradične položili kytice k soche Martina Rázusa v mestskom parku. Odkiaľ sa presunuli na rokovanie do Meštianskeho domu na trinástke – sídla Horehronského múzea.

Hlavným cieľom maroškovcov je uchovávať a propagovať odkaz života a diela Martina Rázusa, ako aj ďalších literárnych a kultúrnych dejateľov spojených s mestom Breznom. O tom, že svoj zámer napĺňajú, svedčí ich bohatá činnosť, ktorú zhodnotili za vlaňajší rok a prijali nové úlohy. Ako vo svojej správe o činnosti uviedol predseda klubu Milan Kováčik, vlani zorganizovali buď samostatne, alebo v spolupráci s Miestnym odborom Matice Slovenskej (MO MS), respektíve Horehronským múzeom a Spolkom Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši celkom dvadsať podujatí.

Jedno z najvýznamnejších bolo literárne pásmo Zobudil zo sna národ pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra. V réžii Jozefa Prepletaného pásmo presvedčivo, na javisku Domu kultúry, uviedli členovia Klubu Milan Pivovarči, Ivan Horvát, Ján Buček, Martin Baxa, Dagmar Mihoková a jej dvaja žiaci zo ZŠ Beňuš. Predstavenie sa konalo najprv 27.októbra 2015 pre žiakov troch Breznianskych ZŠ a vo štvrtok večer 29.októbra pre širokú verejnosť. Obe boli pred plným hľadiskom prijaté s priaznivým ohlasom.

Aktívne sa podieľali aj na akciách v rámci 750. výročia Prvej zmienky o Brezne. K tejto udalosti v spolupráci s Horehronským múzeom pripravili päť aktivít - Historická prechádzka starým 235-ročným, či novým 100-ročným mestským cintorínom, historické potulky Breznom, návšteva stálej expozície Literárne Brezno a naviac vypracovali textovo-obrazovú prezentáciu Brezno - 750 rokov banského a slobodného kráľovského mesta.

Najvýznamnejšie organizované akcie v roku 2016:

V tomto roku Maroškovci iniciovali a spolu so svojou matkou MO MS si pripomenú významné jubileá osobností z Horehronia. Sú to jubilujúci osemdesiatnici - akademický maliar Jozef Cesnak (06.02.), spisovatelia Igor Gallo (13.04.) a Peter Kováčik (06.06.). Spoločnú oslavu aj za účasti menovaných chcú pripraviť v Mestskom dome kultúry na začiatku júna. K akcii sa hlási aj obec Čierny Balog.

V spolupráci bratmi zo Spolku Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši sa budú podieľať na organizácii jubilejného 15. ročníka Cykloturistického maratónu po stopách Martina Rázusa. Peletón cyklomaratóncov privítame v Brezne 06. augusta 2016.

V druhej polovici roku 2016 si pripomenieme 210. výročie narodenia a 150. výročia úmrtia Breznianskeho rodáka Karola Kuzmányho – národovca, spisovateľa a spolu zakladateľa a prvého podpredsedu Matice slovenskej. S Horehronským múzeom pripravia spomienkové akcie – výstavu a besedy o jeho živote a diele. Aktivity vyvrcholia v nedeľu 20. novembra slávnostnými Službami božími, ktoré bude vysielať v priamom prenose slovenská televízia.

Stále pretrvávajúca úloha Klubu

Ako zhodnotili na VZ klubu Maroško, klub má v súčasnosti 50 členov, no ich vekový priemer je 72 rokov. Najstaršími, ale stále aktívni sú spoluzakladatelia klubu Dušan Gajdošík, ktorý nedávno oslávil 88 rokov a Štefan Giertl 87 rokov. Radi by privítali medzi sebou aj mladších Brezňanov, ktorí by vekový priemer klubu vylepšili. Treba vymyslieť spôsob ako ich zapojiť do činnosti, vylákať z domu a odtrhnúť od počítačov.“

Text: Milan Kováčik - predseda Klubu Maroško
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.

Viac fotografií nájdete na Google+ (Milan Kováčik)