retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Streda, 11. mája 2016 • 14:53.00 • zaujímavosti

2186x

CLUB POETICUM NÓVUM - regionálny klub literátov a umelcov rozvíja svoje aktivity

Umenie je ako slnko, ktoré sa nikomu nevtiera. Keď zatiahnete záclony a zavriete okenice, tak vám slnko do domu nevojde. Lenže to je vaša chyba, že chcete žiť potme.

Ján Werich

Mnohí ľudia milujú poéziu, krásne slovo..a mnohí ju aj píšu. Najprv potichu, len pre seba, no potom prichádza chvíľa, keď sa chcú so svojimi myšlienkami podeliť aj s ostatnými ľuďmi. A tak vznikne literárny klub. Členovia regionálneho literárneho klubu CLUB POETICUM NÓVUM v Brezne sa začali pravidelne stretávať a vyvíjať svoju činnosť iba pred pár mesiacmi. Založili a vedú ho skúsené členky klubu LITERA 2, ktorý pracuje v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici - Mgr. Eva Hančáková a MUDr. Lea Weberová.

Motto: Specioza verbis – krásne slová

Poslaním klubu je vytvárať priaznivé podmienky pre slobodný rozvoj literárnej tvorby a združovať  literátov a umelcov z celého regiónu. V rámci klubu sa podporuje a presadzuje sloboda prejavu a tvorby, rozvoj pozitívneho myslenia a úcta k morálnym hodnotám.

Najvyššou prioritou je však pomáhať začínajúcim autorom, ktorí píšu rôzne druhy literatúry... poéziu, sci-fi, poviedky, ale aj epigramy a novely. Veď slovo je hrou, krivým zrkadlom, zbraňou i útechou a má také isté mnohoraké podoby ako sám život.

Členmi klubu sú v súčasnosti osobnosti nielen z Brezna, ale aj Podbrezovej, Telgártu, Valaskej, Heľpy, Mýta pod Ďumbierom a Predajnej. Klub tiež spolupracuje s inými literárnymi klubmi v ďalších regiónoch celého Slovenska, pričom sa sľubne rozvíja aj spolupráca s umelcami a  literárnymi tvorcami zo zahraničia. Z ďalšej činnosti klubu možno spomenúť najmä autorské čítanie vlastnej tvorby a pripravujú sa tiež stretnutia so známymi spisovateľmi ako je Michal Spišiak, Božena Bobáková, Peter Papšo, Marcel Páleš, Miroslav Kapusta, Ľudovít Majer, Jana Chorvátová a ďalší. Významnou črtou súčasného umeleckého diania je prepájanie rôznych druhov umení a jeho prenikanie von, ku poslucháčom. Možno preto sa aj okolo CLUBU POETICA NÓVUM začína vytvárať širšie zoskupenie umelcov rôzneho typu - hudobníkov, fotografov, výtvarníkov a tanečníkov, aby slovo obohatené mnohorakými formami umenia preniklo k poslucháčom v nádhernej a ucelenej jpodobe. Tak, ako to bolo v už prezentovaných podujatiach: na nedávnom Poetickom večeri v obradnej sieni MsÚ, Literárnom popoludní v čajovni Čajomila a Poetickom popoludní  v breznianskej Lune.

Dôležitou súčasťou činnosti klubu je príprava literárnych popoludní a umeleckých podujatí s prezentáciou literárnej tvorby a úspechov členov na verejnosti. Pripravujú sa stretnutia a besedy s významnými literárnymi osobnosťami, podporuje sa zapájanie členov klubu do literárnych súťaží v krajine a rozvíja vlastná publikačná a edičná činnosť. Je potešiteľné, že CLUB POETICUM NÓVUM má aj podporu zástupcov mestského úradu v Brezne, najmä primátora JUDr. Tomáša Ábela ako aj ďalších významných činiteľov, hlavne starostov z regiónu. Členovia klubu oceňujú aj kreatívny prístup a účasť starostu obce Valaská, Ing. Juraja Uhrina, v realizovaných podujatiach. Významnú pomoc a podporu poskytujú členom klubu riaditelia a pedagógovia základných a umeleckých škôl z regiónu.

Mgr. Eva Hančáková