retro bar brezno
In-počasie Meteoinfo
chata pod chopkom Fúkaná izolácia zlata zalozna chopok-chata tepovanie brezno preprava.info

Správy

Utorok, 24. mája 2016 • 09:01.33 • zaujímavosti

1353x

Stretnutie s poéziou – zabudnutí básnici

Brezno 18.05.2016

Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru – Unesco uznalo v roku 1999 poéziu za cenný symbol kreativity (tvorivosti) ľudského ducha a vyhlásilo 21. marec za Svetový deň poézie. Účelom tohto dňa je propagovanie, čítanie, písanie a publikovanie poézie, ako aj poskytnutie uznania aktivitám v oblasti poézie.

Podporiť tieto ciele sa rozhodli aj KMR - Maroško v spolupráci s Horehronským múzeom. V stredu 18. mája pripravili úvodné stretnutie s poéziou, zamerané na oblasť – Zabudnutí básnici, prezentácia tvorby dosial neznámych autorov z regiónu. Scenár pripravila Hana Peterajová z Horehronského múzea, ktorá tiež organizačne viedla celé podujatie. Pozvanie prijalo 25 členov a sympatizantov klubu Maroško.

Po úvodných slovách Hana Peterajová predstavila prvého zabudnutého básnika:.

Irena Rajčoková (1914 Brezno +1996 Brezno) – učiteľka slovenského jazyka. Počas pôsobenia v školských službách i na dôchodku sa venovala literárnej tvorbe – riekanky, oslavné básne, divadelné hry pre deti. Z jej tvorby zarecitovala dve básne – Prekvitaj v šťastí a Pevec rodu (venované Martinovi Rázusovi).

Mikuláš Smrečan (1917 Hronec + 2005 Hronec). Učiteľ na Čiernom Balogu – Medveďovo a v Hronci. Napísal 50 básní. Zbierke dal názov Z listou dní. Žiaľ ju knižne nevydal. Ako poručík sa zúčastnil bojov v SNP v oblasti Turca. Spomienky na tieto boje vyjadril aj v básni „Z pamätníka“, ktorú Hana Peterajová zarecitovala.

Ďalšiu prezentáciu si pripravila Mária Macuľová. Predstavila v nej spolužiaka z Breznianskeho gymnázia, ktoré ukončili pred 59 rokmi.

Jozef Vozár – narodil sa 26.04.1937 v Telgárte. Žije v Bratislave. Pracoval najmä v rôznych múzeách Slovenska. Roku 2012 vydal zbierku básní s názvom „Ženám“. Pani Macuľová predniesla jeho báseň, ktorú venoval svojmu spolužiakovi Rudovi Kováčikovi z Čierneho Balogu, ktorý zomrel v roku 2009.

Betka Prepletaná predstavila skoro zabudnutú učiteĺku, osvetárku a poetku Jolanu Trombauerovú rod. Kaliská (1918 Piesok +2002 Liptovský Mikuláš). Predniesla jej báseň zo zbierky Náruč ruží (1998).

Učiteľka Janka Dvorská predstavila učiteľa, spisovateľa a publicistu Andreja Kachniča (1854 Brezno + 1937 Brezno). Významná bola najmä jeho práca v oblasti Breznianskeho školstva. Vydal viac básnických zbierok. Zarecitovala báseň zo zbierky Vzdychy a domy (1938).

Vo voľnej rozprave členka Klubu Maroško Edita Štulajterová zarecitovala básne Ladislava Kukuľu pôvodom z Heľpy, ktorý žil v 60 – tych rokoch minulého storočia v Brezne. Breznu venoval básne: Mám rád moje mesto a Brezno - kolíska domova. Zarecitovala aj báseň od básnika Mikuláša Kováča – Moje mesto, tiež venovanú mestu Breznu.

Štefan Giertl upriamil pozornosť na učiteľku Vierku Babiakovú (1938+2016), ktorá zomrela v Brezne pred mesiacom. Vynikajúca slovenčinárka, ktorá vo voľnom čase písala básne.

Záverečná diskusia a potlesk prítomných hovoril o tom, že ich podujatie formou a obsahom oslovilo. Hovorí to o záujme danú tému ďalej rozvíjať a pripraviť aj obsah stretnutia v roku 2017. Prijala sa spoločná úloha - pripraviť návrhy, koho a čo budeme na budúce prezentovať.

A máme tu už aj prvú reakciu verejnosti. Poslal nám e-mailom Jozef Tišliar z Brezna, citujem „. Chcel by som oživiť spomienku na zabudnutého spisovateľa a básnika Jána Makovníka – Tonina ( 1920-1980). Žil v Hronci a Predajnej. Osobne som ho poznal“.

Očakávame ďalšie návrhy. Teda dovidenia o rok - na druhom ročníku „Zabudnutí básnici

Text: Milan Kováčik KMR - Maroško
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.

Viac fotografií nájdete na Google+ (Milan Kováčik)