retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 22. augusta 2016 • 16:21.56 • zaujímavosti

2854x

Oslavy 72. výročia SNP, Krpačovo 2016 ( Dolná Lehota)

Areál pamätníka II. čs. paradesantnej brigády, ktorá bola vyslaná na pomoc Slovenskému národnému povstaniu (SNP) sa stal miestom regionálnych osláv 72. výročia SNP na Horehroní. Organizátori ObV SZPB v Brezne, RZMO Horehronia a stredného Rudohoria, Okresný úrad v Brezne, Mesto Brezno a obec Dolná Lehota v spolupráci s Múzeom SNP a zložkami ozbrojených síl SR privítali na oslavách viac ako päťsto účastníkov a stovku účinkujúcich. Pamiatku obetí SNP si položením vencov a kytíc kvetov uctili :  poslanec NR SR Radovan Baláž, predseda SZPB Pavol Sečkár, predstavitelia miestnej štátnej správy, predstavitelia regionálneho združenie miest a obcí, starostovia obcí Bacúch, Predajná, Horná Lehota, Dolná Lehota, Jasenie, Podbrezová, Valaská, Pohorelá, Č. Balog a Nemecká, predstavitelia a zástupcovia Oblastných výborov (ObV) SZPB z B. Bystrice, Bratislavy, Rožňavy, Popradu, Trebišova i členovia klubu voj. výsdakárov pri ObV SZPB Žilina. Kytice kvetov k pamätníku položili tiež predstavitelia domáceho ObV SZPB v Brezne, ZO SZPB v Pohorelej, Múzea SNP a predstavitelia strany Smer – SD a SNS. V kultúrnom programe vystúpili viaceré umelecké telesá z nášho regiónu.

So slávnostnými príhovormi pred prítomnými vystúpili predseda SZPB Pavol Sečkár, prednostka OkÚ v Brezne Ingrid Poliaková, predsedníčka Regionálneho združenie miest a obcí Horehronia a stredného Rudohoria a starostka obce Predajná Tatiana Čontofalská a predseda ObV SZPB v Brezne Jaroslav Demian. Rečníci vyzdvihli význam, ciele, zámery a výsledky SNP, ako jednoznačne najvýznamnejšej historickej udalosti v novodobých dejinách Slovenska. Priblížili priebeh povstania na Horehroní i zapojenie a bojové nasadenie príslušníkov II. čs. paradesantnej brigády v ňom. Poukázali na statočnosť a odvahu priamych účastníkov SNP, ale aj na obetavosť a pomoc civilného obyvateľstva. Odsúdili bezbrehý teror okupačných vojsk a ich domácich prisluhovačov, ktorý nasledoval po potlačení povstania a ústupe vojakov a partizánov do hôr.

II. čs. paradesantná brigáda bola vyslaná na pomoc povstaleckým jednotkám a v čase od 26.septembra do 19. októbra 1944 letecky prepravovaná na slobodné povstalecké územie. Prvé jednotky sa už 7. októbra zapojili do bojov pri Hronskej Breznici, Krupine, Detvianskej doline. Bránili B. Bystricu pred postupom okupantov. Neskôr organizovane ustúpili do hôr a boli podriadené Hlavnému štábu partizánskeho hnutia v Československu. V horách na Krpačove rozvinuli svoj štáb a pokračovali v bojoch s nepriateľom. Až 19. februára 1945 sa spojili s postupujúcou Červenou armádou. A aj potom boli jej jednotky nasadená do bojov o Kežmarok.

Väčšina priamych účastníkov povstania, ktorí prežili túto krutú dobu, sa neskôr rozhodli prezentovať odkaz SNP vo svojej  angažovanej práci v SZPB. A práve SZPB nesie posolstvo povstania od pamätného roku 1944, až po dnešok. A pracovať musíme i naďalej, lebo na Slovensku, v povstaleckej B. Bystrici i na povstaleckom Horehroní ožívajú pohrobkovia ľudáckeho režimu, ktorí neváhajú drzo velebiť fašistický Slovenský štát a jeho predstaviteľov a hanobiť SNP a jeho účastníkov!

Naše spomienky a nekonečná úcta patrí všetkým účastníkom SNP, tým čo hrdinsky padli v boji, ale i tým čo podľahli zbesilému vraždeniu esesákov a gardistov po potlačení SNP. SNP Slováci dokázali samým sebe, i demokratickému svetu, svoju svojbytnosť a  národnú existenciu, prejavili skutočné vlastenectvo i solidaritu s antifašistami celého sveta.

Ďakujem všetkým, ktorí prišli do Krpačova a spoločne sme si i takto uctili odkaz Slovenského národného povstania.

Česť a sláva hrdinom SNP!

Autor: Jaroslav Demian, predseda ObV v Brezne
foto: Ing. Milan Pivovarči

Viac fotografií nájdete na Google+ Milan Pivovarči