retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Utorok, 06. septembra 2016 • 07:37.51 • zaujímavosti

2000x

Pri Lipke štátnosti už po dvadsiaty štvrtý raz

Brezno 01. september 2016

Prvý september - 24. výročie vzniku najdôležitejšieho zákona suverénneho nezávislého štátu – Ústavy Slovenskej republiky pripadla toho roku na štvrtok. Stalo sa tradíciou, že Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) v tento deň v našom meste Brezno, organizuje malú slávnosť.

Pozvanie do mestského parku k Lipke slovenskej štátnosti prijalo niekoľko desiatok občanov, všetkých vekových kategórií. V úvode slávnosti najprv si všetci prítomní, pod taktovkou mužského speváckeho zboru Krnohári – kolektívneho člena MO MS, spoločne zaspievali štátnu hymnu SR. Báseň pridala Janka Dvorská.

Prítomných privítala predsedníčka MO Matice slovenskej Ivana Kružliaková. Následne spoločne s viceprimátorkou mesta Brezno Petrou Dzurmanovou, prednostkou okresného úradu Ingrid Poliakovou a zástupcom Slovenskej národnej strany Igorom Pavúkom položili kytice kvetov k pamätnému kameňu Ústavy Slovenskej republiky.

Slovo dostala viceprimátorka mesta Brezno Petra Dzurmanová. Nasledovali príhovory prednostky Okresného úrady Ingrid Poliakovej a Igora Pavúka za Slovenskú národnú stranu. Spoločne vyzdvihli význam prijatia Ústavy SR - pre naše malé Slovensko.

Nasledoval akt poliatia Lipky štátnosti. Pred 24 rokmi - 01. septembra 1992 - v Deň prijatia Ústavy Slovenskej republiky, ju pomáhal sadiť aj významný slovenský spisovateľ a vlastenec Ladislav Ťažký. Jedno z jeho želaní bolo – lipku polievať, aby mohutnela do výšky a krásy. Doporučil, aby ju poliali aj turisti na tento sviatok každý rok - vodou zo studničky Jánošíkova slza (podľa jeho rovnomennej povesti), ktorá pramení na samom temene Klenovského Vepra ( 1338 m.n.v.). Vo svojej povesti, obrazne hovorí o slze, slze ukrivdených, ktorá má však silu ovlažiť ľudské telo a národného ducha.

Prianie spisovateľa sa toho roku začalo plniť v sobotu 27. augusta, počas 43. ročníka Pochodu po stopách SNP a 8. ročníka k studničke Jánošíkova slza. Oba Pochody majú spoločný prechod masívom Klenovského Vepra. Výstupu sa zúčastnilo 282 turistov z celého Slovenska. Zúčastnil sa ho aj mladý muž Mgr. Martin Siman, ktorý z jej žliebka nezabudol nabrať čistej, pramenitej vody, aby ňou v Brezne polial Lipku štátnosti. Pri dnešnej slávnosti mu pomáhala aj 3 ročná Tamarka.

V kultúrnom programe sa predstavili Krnohári a štvorročný nádejný spevák ľudových piesní Ondrík Potančok. V závere predsedníčka MO MS Ivana Kružliaková, poďakovala všetkým prítomným a predovšetkým účinkujúcim za podporu slávnosti Dňa Ústavy.

Slávnostné stretnutie ukončil spoločný spev hymnickej piesne - Kto za pravdu horí.

Text a foto: Milan Kováčik, predseda Klubu Martina Rázusa

Viac fotografií nájdete na Google+ (Milan Kováčik)