retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Streda, 14. septembra 2016 • 07:04.18 • zaujímavosti

1522x

Spevácky zbor mesta Brezna koncertoval v Hornom Rakúsku

Spevácky zbor mesta Brezna dňa 1. septembra 2016 pricestoval na pozvanie mužského speváckeho zboru Kalkalpen Mannag’sang do Grossramingu, malebnej obce v spolkovej krajine Horné Rakúsko, v ktorej žije 2 702 obyvateľov. Cieľom návštevy bolo dôstojne reprezentovať a propagovať mesto Brezno, Banskobystrický región a Slovensko prostredníctvom  prezentácie slovenského zborového umenia.

V piatok 2. septembra vystúpil Spevácky zbor mesta Brezna na spoločnom koncerte s mužským speváckym zborom Kalkalpen Mannag’sang v kostole v Grossramingu. Oba zbory v dramaturgických blokoch striedavo predstavili piesne z tvorby domácich i zahraničných autorov, skladby sakrálne i úpravy ľudových piesní.

V podaní Speváckeho zboru mesta Brezna si poslucháči mohli vypočuť okrem iných skladbu Malá nočná hudba W. A. Mozarta a skladby Tebe pojem a Cherubinskaja od D. Bortňanského, spievané v staroslovienčine. Okrem toho zazneli na koncerte divácky veľmi obľúbené skladby Zbor židovských otrokov z opery Nabucco od G. Verdiho a Proč bychom se netěšili z opery Predaná nevesta od B. Smetanu. Domáce publikum ocenilo svojím potleskom aj zborové úpravy slovenských ľudových piesní Z východnej dievčatá, Čože je to za prekrásne vtáča a pieseň Prší, prší.

Druhé koncertné vystúpenie absolvoval náš zbor dňa 4. septembra, kde svojím sakrálnym repertoárom obohatil nedeľné bohoslužby v miestnom kostole. Pán farár privítal Spevácky zbor mesta Brezna v slovenskom jazyku, čo bolo pre zbor prejavom najvyššej úcty. V bohoslužbách odzneli časti omše Missa brevis č. 7 od Ch. Gounoda (časti Kyrie, Gloria, Sanctus a Agnus Dei). Po skončení bohoslužieb nasledoval krátky koncert, v ktorom si poslucháči vypočuli sakrálne diela od M. Moyzesa, J. L. Bellu a iných skladateľov.

V rámci pobytu navštívil náš spevácky zbor krásne historické mesto Steyr, ktoré je tretím najväčším mestom v Hornom Rakúsku a tiež pútnické mesto Mariazell. V kostole v meste Steyr i v Bazilike Narodenia Panny Márie v Mariazelli zaspieval Spevácky zbor mesta Brezna návštevníkom chrámov vybrané sakrálne piesne.

Spevácky zbor mesta Brezna s partnerským zborom Kalkalpen Mannag’sang absolvoval divácky úspešné koncerty pred domácim publikom, ktoré svojím potleskom i slovne ocenilo koncertné výkony oboch zborov. Oba zbory sa tak mohli vzájomne hudobne i umelecky konfrontovať. Spevácky zbor mesta Brezna vystupoval v Rakúsku pod dirigentským vedením prof. Milana Pazúrika, korepetovala Gabriela Pravotiaková, tlmočila a konferovala Tamara Moritz, vzájomný kontakt sprostredkoval Ing. Dušan Števko. Rakúsky partnerský zbor Kalkalpen Mannag’sang bol pozvaný na najbližší festival Horehronské slávnosti zborového spevu v Brezne v roku 2017.

Spevácky zbor mesta Brezna vyslovuje svoje poďakovanie Banskobystrickému samosprávnemu kraju, mestu Brezno a Vladimírovi Strmeňovi za finančnú podporu pri realizácii tohto projektu.

Autor: Mária Poláková
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.

Viac fotografií nájdete na Vystúpenie Speváckeho zboru mesta Brezna

Prečítajte si aj Spevácky zbor mesta Brezna sa predstaví v Rakúsku