retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 12. januára 2017 • 09:06.17 • zaujímavosti

2496x

Mohyla 10. výročia RČS 1918 - 1928 Beňuš – lesná škôlka Drakšiar

LS Beňuš - Stredisko Lesných škôlok Drakšiar,  piatok 28. októbra 2016

Piatok 28. októbra bol v kalendári vyznačený ako pamätný deň. Slovensko si pripomenulo 98. výročie od vzniku prvej Československej republiky (ČSR), ktorá je často uvádzaná aj s prehodeným slovosledom Republikou Československou (RČS). Význam tejto udalosti spočíva v tom, že to bol začiatok cesty k dnešnému samostatnému Slovensku.

Teda už len dva roky zostávajú do jej okrúhlej storočnice, ktorú budeme oslavovať 28.októbra 2018. Skupina 5 - tych turistov na dôchodku, chce využiť tento čas na vyhľadanie a zdokumentovanie čo najviac Jubilejných hájov, onačených pamätnými kameňmi s vysekaným textom RČS 1918 – 1928 a osadených do malého skalnatého podstavca, alebo do mohyly. Takto si v roku 1928, každá Štátna lesná správa na Slovensku veľkolepo uctila význam 10 výročia vzniku ČSR (RČS) a súčasne zanechala odkaz pre dnešok. Treba však uviesť, že za 88 rokov od tejto udalosti netradičné dreviny v Jubilejných hájoch prevažne pohltili agresívnejšie pôvodné dreviny a Pamätné kamene, resp. mohyly sú ukryté v húštinách, alebo poškodené tak, že o nich verejnosť nič nevie. Z tohto dôvodu je náročné nielen ich vyhľadanie, ale aj základná oprava a úprava okolia a všetko pre ich opätovné zviditeľnenie. Obrazovo - slovným zdokumentovaním a publikovaním tejto činnosti sledujú zapojenie lesníkov, turistov, verejnosť, na získanie ďalších informácií o týchto netradičných pamätníkoch. Tejto činnosti sa venujú už dva roky.

Doteraz sa im podarilo nájsť, opraviť a zdokumentovať osem Pamätných kameňov (mohýl), ktoré nesú posolstvo nielen o mieste Jubilejného hája, ale aj o historickej udalosti. Z toho šesť v okrese Brezno a dve mimo - v chotári obce Staré Hory a v Kremnických horách.

V jesenné ráno piatok 28. októbra vyrazili z Brezna 8 km hore Hronom. Cieľ bol za obcou Beňuš, odkiaľ odbočili na sever 2 km dlhou lesnou cestou k stredisku Lesných škôlok - Drakšiar. Informáciu o Jubilejnom háji a pamätnom kameni získali od vedúceho strediska Milana Vlčeka.

Privítal ich lesník Igor Leitner. Po vzájomnom sa oboznámení ich zaviedol k hornej - severozápadnej časti areálu strediska, kde ostali priam zaskočení. Na ploche asi 400 m2 - 500 m2 sa pred nimi predstavil doteraz najzachovalejší Jubilejný háj. Medzi tam rastúcimi drevinami, ktoré sú odlišné od okolitého, lesa lesný odborník Ján Morong spoznal mohutné Jedle Dúglasky tisolisté, Tisy obyčajné, rôzne cudzokrajné Borovice, Duby zimné, lipy.. všetko stromy, ktoré svojimi základnými rozmermi - výškou a hrúbkou kmeňa sami za seba hovorili, že boli sadené pred 88 rokmi. Asi v strede tohto historického zeleného kráľovstva bol povalený a v plazivom zimozeli polo ukrytý doteraz najmenší pamätný kameň s vysekaným textom RČS 1918 – 1928.

Po krátkej porade s Igorom Leitnerom, ktorý poskytol aj čakan s lopatou, sa dali do roboty. Najprv obkopať a vytiahnuť v zemi utopený Pamätný kameň, postaviť ho na dôstojné miesto, ďalšími kameňmi a kamienkami stabilizovať jeho polohu, patrične upraviť okolie a nakoniec Ján Zemko bielou priľnavou farbou obnovil a zvýraznil text RČS 1918 – 1928. Neostávalo nič iné len fotograficky zdokumentovať výsledný stav a zamerať polohu súradnicami GPS 48.83771N 19.77984E

Zrejme bol spokojný aj lesník Igor, lebo vyslovil úvahu o zhotovení drevenej ohrádky okolo Pamätného kameňa. Nebolo by však od veci, keby nejaká tabuľka hovorila návštevníkom aj o poklade - Jubilejnom háji – vysadenom v roku 1928 netradičnými drevinami. Po vydarenej práci zaslúžená odmena v podobe spoločnej fotografie pri obnovenom Pamätnom kameni.

Text: Ing. Milan Kováčik
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči Csc.

Viac fotografií nájdete na Mohyla 10. výročia RČS 1918 - 1928 Beňuš – lesná škôlka Drakšiar

Linky na súvisiace foto – textové príspevky:

Mohyla 10. výročia v Kremnických horách, pri chate Hostinec
Mohyla 10. výročia vzniku Republiky Česko - slovenskej v obci Čierny Balog
Mohyla 10. výročia RČS 1918 - 1928 v sedle Príslop
Mohyla 10. výročia RČS 1918 - 1928 v chotári obce Osrblie
Medzník na ceste k dnešnému samostatnému Slovensku
Mohyla 10. výročia RČS 1918 – 1928 v chotári obce Staré Hory