zlata nitka
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 23. januára 2017 • 18:06.34 • zaujímavosti

1940x

O krste knihy Evy Hančákovej NÁŠ SVET

Básnici sú dejepisci budúceho diania

Otto Babler

Každé literárne dielo, každá báseň či poviedka potrebuje dozrieť. Iba tak sa môže stať nádhernou výpoveďou o živote človeka, jeho ťažkostiach i starostiach, no i radostiach a nádejach. Zvlášť u autora, ktorého život bol taký všestranný, plodný a zaujímavý, ako život pani Eva Hančákovej. Človeka-pedagóga a lektora, manažéra a aj cestovateľa, ktorý dlhé roky spoznával život a rôznorodú kultúru Európy, Afriky a Ázie.

Dobrovoľníka v sociálnej oblasti, ktorý bol za svoju činnosť odmenený významným medzinárodným ocenením „Srdce na dlani.“

To, čo ľudí privádza k literárnej činnosti, sú najmä emócie. To, čo ich trápi, znepokojuje, fascinuje a nadchýna.

Kniha poézie „Náš svet“, ktorej krst sa konal začiatkom decembra 2016, hovorí o prístupe autorky k životu, prírode,  vyjadruje jej poetické vnímanie okolitého sveta. Na ten sa pozerá optikou optimistu, čo sa významne prejavuje aj v jej poézii.

Pani Hančáková nepatrí k začínajúcim autorom. Má na konte už množstvo kníh, básní a poviedok, vydaných vlastným nákladom. Ku jej prvým knihám vydaných v nižších nákladoch, patrí: Svet mojimi očami, Zimné ráno, Svet tajomných snov, Dni dávno odviate a tiež próza Poviedky z hôr a román Tajomstvo Sitna. Ako publicista začínala pred mnohými rokmi, keď svoje články uverejňovala v odborných pedagogických a regionálnych periodikách a časopisoch. Neskôr ako členka literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici prechádza postupne aj k písaniu poézie. Všetky svoje knihy vydala v posledných 3 rokoch. Viaceré jej diela, či to už boli básne alebo poviedky, boli ocenené na mnohých celoslovenských súťažiach a uverejnené v literárnych zborníkoch celého Slovenska.

Krst knihy „Náš svet“ prebiehal v Obradnej sieni MSÚ v Brezne a zúčastnilo sa ho množstvo autorkiných priateľov, kolegov i zástupcov spoločenských a štátnych organizácii. Krstnou mamou knihy sa stala viceprimátorka dr.Petra Dzurmanová, ktorá na záver pokrstila dielo šampanským.

Podujatie bolo plné hudby a poézie, ktorú recitovali členovia umeleckého zoskupenia Club Poeticum Nóvum z Brezna. Krásne hudobné čísla v podaní dr. Ley Weberovej, pána Jozefa Perúnskeho, profesorky Natálie Lemy a žiakov ZUŠ v Brezne a ZUŠ v Heľpe podfarbili celú nádhernú atmosféru tohto vydareného podujatia.

M.C.

Matka Tereza

Musíme vedieť, že sme stvorení k väčším veciam ako k tomu, aby sme boli obyčajným číslom na svete.