retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Nedeľa, 05. februára 2017 • 07:35.35 • zaujímavosti

1921x

Oslavy 72. výročia oslobodenia mesta Brezna

V posledný januárový piatok sa v Brezne konali oslavy 72. výročia oslobodenia tohto mesta. Spomienkové oslavy začali pietnym aktom kladenia vencov pri pomníku padlých v II. svetovej vojne na Námestí gen. M. R. Štefánika, kde sa k prítomným prihovoril primátor mesta Tomáš Ábel a predseda Oblastného výboru SZPB v Brezne Jaroslav Demian. Na pietnom akte sa zúčastnili tiež vzácni hostia - asistent pridelenca obrany Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike a zástupca veľvyslankyne Rumunskej republiky v Slovenskej republike aj preto, lebo ruská a rumunská armáda zohrali pri oslobodzovaní mesta Brezna rozhodujúcu úlohu a na ich počesť dychový orchester zahral okrem slovenskej aj rumunskú a ruskú hymnu.

Oslavy pokračovali ukážkou bojov oslobodzovania mesta Brezna v mestskom parku, ktorú predviedli kluby vojenskej histórie – ČSĽA Kolíňany, Anthropoid Mýto Pod Ďumbierom, Ostrô Ružomberok, Feldgrau Bratislava a členovia historického partizánskeho oddielu partizánskej brigády Chruščev pod vedením Ľuboša Nepšinského, ktorý je rodákom z Pohronskej Polhory.

Podujatie vyvrcholilo vo veľkej sále hotela Ďumbier slávnostným zasadnutím Mestského zastupiteľstva mesta Brezna spojeného s odovzdávaním ocenení za rok 2016. Slávnostné zasadnutie spestrili svojim vystúpením domáce kolektívy, Spevácky zbor mesta Brezna, dychová hudba Mostárenka a členovia Divadelného súboru Jána Chalupku mesta Brezna. Cena primátora mesta bola udelená Ľubici Bacušanovej Vičanovej, Lukášovi Kučerákovi a Jozefovi Medveďovi. Cenu mesta Brezna si prevzali Ingrid Poliaková, Štefan Libič a Malá dychová hudba Mostárenka. Okrem toho bolo udelené ocenenie Čestný občan mesta Brezna, ktoré získal režisér Ľuboslav Majera zo srbského Báčskeho Petrovca - za významnú prácu a spoluprácu s ochotníckym Divadelným súborom Jána Chalupku mesta Brezna. Čestné občianstvo mesta in memoriam udelili aj filmovému a televíznemu režisérovi breznianskemu rodákovi Jozefovi Medveďovi – za významnú prácu v oblasti réžie slovenskej filmovej a televíznej tvorby.

Text: Daniel Rakyta
Foto: Stanislav Spáč