predaj servis kreka
In-počasie Meteoinfo
stredoslovaci chata pod chopkom tepovanie brezno preprava.info zlata zalozna

Správy

Štvrtok, 16. marca 2017 • 07:47.17 • zaujímavosti

1216x

8. ročník Pochodu za zdravím - po stopách Dr. G.K. Zechentera Laskomerského

Čierny Balog - Brezno 11. marca 2017

Lekár a spisovateľ. Dr. Gustáv Kazimír Zechenter - Laskomerský (1824+1908) pôsobil v Brezne v rokoch 1853-1868. Do jeho lekárskej opatery prináležalo 24 dedín na Bielom a Čiernom Hrone. Čo predstavovalo 1500 drevorubačov, baníkov, hutníkov a spolu s ich rodinami to 6 až 8 tisíc osôb. Viedol si denník, ktorý na sklonku života vydal v svojom rozsiahlom životopisnom románe Päťdesiat rokov slovenského života. Dnes z neho môžeme čerpať vedomosti o živote našich predkov.

Ambulanciu mal na Čiernohronskom Balogu (dobový názov Čierneho Balogu) v zadnom trakte lesnej správy Krám. Odtiaľto často vychádzal aj na náročné túry – na jednopražnom vozíku, na saniach ťahaných koňom, alebo len na koni, za chorými a ranenými do dedín, na rúbaniská. Medzi náročné patril aj prechod na juh cez 1011 m vysoký hrebeň od Tlstého Javora až po Zákľuky - do vrchárskej obce Sihla (asi 15 km). Pracovníci sklenej huty v Sihle tiež patrili do jeho opatery.

Práve po jeho stopách zorganizoval Klub Martina Rázusa - Maroško v Brezne v spolupráci s MO Matice slovenskej a obcou Čierny Balog už 8. ročník Pochodu za zdravím. Konal sa v sobotu 11. marca 2017.

Takmer jarné slnečné počasie vylákalo 42 Brezňanov, pricestovalo aj 20 turistiek z 35 km vzdialenej Heľpy, aby spoločne nasadli do pripraveného autobusu a vyrazili smer Čierny Balog. Tu sa k nim pripojilo 27 Čiernobaločanov a 5 turistov z 80 km vzdialeného Popradu. Preťažený autobus začal stúpať serpentínami k 12 km vzdialenej vrchárskej obci Sihla (948 m n.m.). Organizátori však trasu pre náročnosť skrátili, takže východiskovým bodom sa stala kóta 938 m n.m. - zvaná Skalica.

Po vystúpení v úvode predseda Klubu Maroško Milan Kováčik prítomným stručne predstavil život a dielo Dr. K. Zechentera – Laskomerského a niekoľkými vetami sa zmienil o jeho cestách za chorými a ranenými, ktorými vedie trasa pochodu. Následne 94 turistov všetkých vekových skupín sa vydalo 8 km horami, dolami - do cieľa, ktorým bol Kultúrny dom v Čiernom Balogu.

Postupne prechádzali cez kótu Krížnô (939 m n.m.), kde ich čakali výhľady na hrebeň Nízkych Tatier, Rudohorie s dominantou Klenovský Vepor (1338 m n.m.). Potom popri malej osade mníchov rádu Kapucínov (10 domčekov s kostolíkom) sa spúšťali na kótu Salašíky (851 m n.m.). Tu im turisti Ivan Babocký, Ján Zemko, Milan Medveď pripravili pahrebu na opekanie. Hodinový oddychový relax s opekaním využil tradične doc. Milan Pivovarči na nasnímanie množstva fotozáberov, ktoré sú v prílohe tejto obrazovo – textovej prezentácie.

Na Salašíkoch sa nedala obísť panoramatická vyhliadka na jednotlivé osady najväčšej Horehronskej obcei - Čierny Balog. Osady Balog, Vydrovo, Janošovka, Fajtov, Komov, Latky, Pustô, Dobroč mali pod sebou ako na dlani. Potom sa strmými lúkami spúšťali sa do osady Vydrovo, kde prešli na Náučný chodník, ktorý na 14 tabuliach (zastávkach), prezentuje históriu Čierneho Balogu a život v 13 osadách, rozprestierajúcich sa v dĺžke 10 km v dolinách povodia Čierneho Hrona. Nakoniec popri obecnom úrade prichádzali postupne do Kultúrneho Domu.

V Kultúrnom dome im pracovité ženičky Olga Friedlová, Ivetka Turňová a chlap Janko Auxt Zahorec (krájal cibuľu), pripravili chleba so šmalcom a červenou cibuľou a čaj. Všetko tak, aby sa naplnilo životné krédo Dr. Gustáva Kazimíra Zechentera – Laskomerského "Kto má zdravie a kus chleba, ten má všetko čo mu treba".

Po vydýchaní a uhostení sa nasledovalo ako vždy vyhodnotenie. Najstarší Ing. Ivan Babocký (80 rokov) a Doc. Ing. Milan Pivovarči (79), najmladší Matej Belko 9 rokov prišiel s rodičmi - tiež z Brezna. Z najďalej pricestovali turisti (dvaja muži, tri ženy) z Popradu. Priviedla ich Ľubica Horáková, ktorá nebola na dnešnom Pochode za zdravím prvý-krát. Páči sa im kraj a milí ľudia.

Lúčili sme sa s Čiernobaločanmi, najmä predsedníčkou MO Matice slovenskej Ankou Lehockou, s poďakovaním za organizačnú pomoc a sprostredkovanie podpory u starostu obce Ing. Františka Budovca.

Za rok dovidenia. Spoločne si sľúbili, že sa znova stretnú na 9. ročníku v roku 2018.

Text: Milan Kováčik, predseda Klubu MR – Maroško v Brezne
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.

Viac fotografií nájdete na GoogleFotky (Milan Pivovarči)