retro bar brezno
In-počasie Meteoinfo
stredoslovaci chata pod chopkom tepovanie brezno preprava.info cajaren zlata zalozna

Správy

Utorok, 09. mája 2017 • 08:53.13 • zaujímavosti

569x

Ciechanow 01. – 03. máj 2017 – návšteva partnerského mesta v Poľsku

Brezno 04. máj 2017

Delegácia mesta Brezno v zložení viceprimátor Ing. arch. Ján Králik, poslanec Ing. Jaroslav Demian (ex-primátor), s poslancom Milanom Kováčikom vycestovali na 660 km dlhú cestu v pondelok, na začiatku prvého májového týždňa. Partnerstvo mesta Brezna s poľským mestom Ciechanow trvá už od roku 2002, teda celých 15 rokov. Tento-krát pozvánka znela – účasť na oslavách štátneho sviatku Dňa Ústavy, pri príležitosti jej schválenia 03. mája 1791.

Osláv sa okrem Brezňanov, zúčastnili aj ďalší zástupcovia z partnerských miest domáceho Čiechanowa – z Francúzka, Grécka, Nemecka a Ukrajiny.

Domáci na čele s prezydentom (prezidentom – primátorom) mesta Krzysztofom Kosinským pripravili pre svojich hostí program, v ktorom predstavili svoje viac ako 45 000 mesto – jeho súčasnosť a pripravované riešenia pre budúci rozvoj, ale aj spoločenské a kultúrne aktivity.

Pripravený program vyvrcholil v stredu 03. mája pietnym aktom pri pamätníku Poľskej Vojenskej Organizácie, štátnymi oslavami sviatku Výročia Ústavy 03. mája, za širokej účasti obyvateľov mesta. Pietneho aktu sa zúčastnili nielen zástupcovia mesta, spoločenských a politických organizácií, ako aj vojenských, hasičských a iných záchranárskych zložiek, ale aj mnoho žiakov a študentov zo všetkých základných a stredných škôl pôsobiacich na území mesta. Naviac žiaci a študenti boli oblečení v rovnošatách, zrejme podľa príslušnosti k danému stupňu školskej dochádzky, alebo aj k zameraniu strednej školy. Túto skutočnosť naša delegácia prijala s uznaním, ktoré by mohlo inšpirovať.

Celý priebeh pobytu v partnerskom meste Ciechanow je obrazovo-slovne zdokumentovaný v priloženej prezentácii.

Delegácia z Brezna kocha (ľúbi) všetkých milých priateľov, s ktorými sa stretli v bratskom poľskom Ciechanowe.

Text a foto: Milan Kováčik nezávislý poslanec mesta Brezno

Viac fotografií nájdete na GoogleFotky (Milan KOVÁČIK)