rekgistracne pokladnice kreka
In-počasie Meteoinfo
stredoslovaci chata pod chopkom tepovanie brezno preprava.info cajaren zlata zalozna

Správy

Utorok, 16. mája 2017 • 08:10.48 • zaujímavosti

2524x

CLUB POETICUM NÓVUM má za sebou úspešný rok

Poézia chce rovnako bojovať, ako opájať, chce človeka povzniesť, pozdvihnúť, očistiť..

Takto sa o poézii vyjadrovali filozofi a humanisti minulých storočí. Faktom je, že literárna tvorba bola vždy charakterizovaná snahou o úsilie človeka rozširovať svoje vnímanie. Skutočnosť, ktorú človek okolo seba zaznamenáva, ho súčasne inšpiruje a to, čo vidí a cíti, sa snaží pomenovať pomocou slov.

To charakterizuje aj činnosť členov literárneho klubu so sídlom v Brezne, ktorý nesie meno CLUB POETICUM NÓVUM. Klub má za sebou jednoročnú činnosť a množstvo úspešných podujatí. Priebežne sa vyprofiloval na Regionálne umelecké združenie, v ktorom okrem literátov pôsobia aj ďalší umelci..hudobníci, speváci, tanečníci a fotografi, pretože poézia sa vždy spájala aj s inými druhmi umenia.

Klub vznikol minulý rok a jeho členovia žijú a pracujú v celom regióne. Okrem Brezna je to Podbrezová, Valaská, Telgárt, Heľpa, Mýto pod Ďumbierom, Bacúch a Polomka.

Cieľom literárneho klubu je podporovať, rozvíjať a prezentovať literárnu tvorbu ako súčasť amatérskej umeleckej tvorby, vzdelávať a motivovať autorov a umožniť im vzájomný tvorivý dialóg. Funguje tu pozitívna vnútorná atmosféra a výmena skúseností.

CLUB POETICUM NÓVUM pomáha svojím členom rozvíjať a prezentovať svoju tvorbu na rôznych poetických večeroch a popoludniach a to nielen v Brezne, ale aj iných mestách. Prezentácia  vlastnej tvorby sa uskutočnila na rôznych iiterárnych večeroch a poetických dopoludniach v Brezne, na Poetickom večeri na legendárnom vrchu Sitno, na podujatiach Autorského klubu literátov v Banskej Štiavnici. Členovia klubu využívajú všetky možnosti prezentovať svoju činnosť v širokom regióne. Viacero autorov navštevuje tvorivé popoludnia literárneho klubu Litera 2 pri Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. K významnej prezentácii autorov patria aj vystúpenia na Burze talentov Literárneho festivalu v Banskej Bystrici a na slávnostnom krste zborníka klubu Litera 2 v banskobystrickej Cikkerovej sieni.

K významným cieľom klubu patrí aj prezentácia členov v literárnych súťažiach celého Slovenska. Možno povedať, že poézia, poviedky či epigramy autorov klubu sú v rámci Slovenska viac ako úspešné. K  úspechom možno zaradiť umiestnenia sa na 1., 2. a 3. mieste v súťaži Poetická Ľubovňa, Odkaz Kataríny Brustlerovej, Poetický Púchov, Chalupkovo Brezno, Gerbócova Snina, Jurinova Jeseň, Inšpirácie spod Sitna a Villa Zerna. Diela autorov boli úspešne prezentované na rôznych prehliadkach ZUT a recitačných  súťažiach, ako napríklad Vansovej Lomnička a Chalupkovo Brezno. Poézia a próza autorov klubu je pravidelne umiestňovaná aj v zborníkoch klubu Litera 2, či zborníkoch iných celoslovenských súťaží.

Veľmi úspešný bol krst knihy poézie „Náš svet“ autorky Evy Hančákovej v Brezne a poetické popoludnia v obciach Predajná, Polomka, Bacúch, Závadka a Valaská. Tieto aktivity boli spojené nielen s recitáciou vlastnej tvorby, ale aj s ďalšími umeleckými vstupmi- hudbou, spevom a tancom, pričom treba vyzdvihnúť umeleckú hru na harmonike a spev pani Evy Brucháčkovej a tanečné variácie manželov Macíkovcov. Predstavenie vlastnej tvorby bolo zaujímavo prepojené s hudobnými vstupmi učiteľov a žiakov ZUŠ Brezno, ZUŠ Valaská a ZUŠ  Heľpa. Ich výkony týmto kultúrnym popoludniam vtlačili významnú pečať a umocnili umelecké zážitky prítomných divákov.

Literárne aktivity členov klubu spojené s predstavením vlastnej tvorby a inými druhmi umenia v rôznych oblastiach regiónu získali nášmu umeleckému združeniu mnoho priaznivcov poézie a podporovateľov umenia. Bola to výborná príležitosť prezentovať umenie na verejnosti a ponúknuť obyvateľom obcí v regióne úplne iné spektrum umeleckých zážitkov, ako to bolo doteraz.

Poézia vytvára druhú prírodu - prírodu ľudského srdca a ľudských zmyslov.  

neznámy autor

členovia združenia CLUB POETICUM NÓVUM