retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 18. mája 2017 • 08:39.57 • zaujímavosti

1161x

Študenti SOŠ techniky a služieb v Brezne pôjdu opäť na zahraničnú odbornú stáž

Stredná odborná škola techniky a služieb získala ôsmykrát grant spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+. Od roku 2007 sa zahraničných stáži zúčastnilo 118 žiakov širokej škály odborov, v Nemecku – 42, Severnom Írsku – 60 a Čechách – 16 žiakov.

V školskom roku 2017/2018 pôjde na zahraničnú odbornú prax – mobilitu 16 študentov a tentokrát po prvý raz sa k nim pridá aj osem učiteľov.

Projekt s názvom "Rozvoj odborných kompetencií študentov a učiteľov Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne" je zameraný na potreby rozvíjať odborné, jazykové a kultúrno-sociálne zručnosti a kompetencie žiakov v odbornej príprave v oblasti techniky a služieb a skvalitnenie a na získanie nových skúseností a odborných zručností pedagógov školy.

Stáže sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí študujú v učebných odboroch hostinský, hostinská, predavač a v študijných odboroch mechanik počítačových sietí, strojárstvo a spoločné stravovanie. Príležitosť má každý jeden študent Strednej odbornej školy techniky a služieb.

Stáž sa uskutoční v troch krajinách a v štyroch partnerských organizáciách:

Střední škola hotelnictví a gastronomie v Prahe
Stredná odborná škola v Ústí nad Labem
North West Academy v Londonderry v Severnom Írsku
Azzurracooperativasociale v Spoleto v Taliansku

Hlavným cieľom je nadobudnutie nových odborných zručností a osobnostný rast žiakov, ktoré by im po ukončení štúdia zvýšili šance uplatniť sa na domácom aj európskom pracovnom trhu a získanie nových skúsenosti a zručností pedagogických zamestnancov v stredoškolskom odbornom vzdelávaní a tým zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania na našej škole.

Počas štyroch až piatich týždňov budú žiaci vykonávať odbornú prax podľa ich odboru, napr. hotely vysokej úrovne v centre Prahy, reštaurácie, obchodné prevádzky v Londonderry, a v Spoleto, vo firmách so strojárskym a technickým zameraním. Okrem toho absolvujú rôzne odborné exkurzie:

V Taliansku: návšteva olivového mlyna a olivového hája, kde spoznajú všetky fázy výroby olivového oleja – lisovanie “za studena”; vinársky závod CAPRAI – výrobný proces vína z jedinečnej odrody Sagrantino di Montefalco, v Prahe navštívia gastronomické múzeum, kde môžu okrem iného vidieť aké menu ponúkali pri príležitosti návštev významných hostí z politického a kultúrneho života, napr. kráľovná Alžbeta, zoznámia sa s ponukou rôznych reštauračných zariadení v centre Prahy.

V čase voľna je pre žiakov pripravený hodnotný voľnočasový program: prehliadky miest (Praha, Belfast, Rým a pod.), návšteva kultúrnych predstavení, prírodných a kultúrnych pamiatok v okolí (celodenný výlet vlakom po pobreží v Severom Írsku, národný park Giant´s Causeway, Carrick-a-Rede na pobreží, Glenveagh, Hradčany, hrad Karlštejn a pod.)

Okrem odborných zručností si precvičia jazykové kompetencie v anglickom jazyku, a získajú základy komunikácie v talianskom jazyku.

Zúčastnení učitelia a majstri našej školy nadobudnú nové sociálne a pracovné kontakty, overia si odborné teoretické vedomosti v praxi. Rozšíri sa ich vedomostný obzor v odborných predmetoch, ktorý budú vedieť lepšie uplatniť v každodennej pedagogickej praxi. Ďalej sa zdokonalia v komunikácii v cudzom jazyku, v práci s digitálnymi technológiami, získajú nové nápady a metódy pre vyučovanie. Zoznámia sa s učebnými plánmi príbuzných odborov na zahraničných školách a priebehom praktických častí záverečných a maturitných skúšok. Rovnako aj im pobyt v zahraničí rozšíri všeobecný rozhľad, ovplyvní ich osobnosť, zvýši sa ich sebavedomie, iniciatívnosť a podnikavosť. Pri realizácii aktivít v každej fáze projektu sa zdokonalia aj ich manažérske kompetencie.

Na záver účastníci vytvoria prezentácie, v ktorých preukážu, aké odborné kompetencie im mobilita priniesla, pripravia výstavu fotografií, ktorá bude sprístupnená aj širšej verejnosť v priestoroch strednej odbornej školy. Účastníci projektu po absolvovaní stáže získajú Europas -Mobility a certifikáty, čo bude ich veľkou devízou v ich profesionálnom raste. Veľkým prínosom pre organizáciu a región budú postrehy, skúseností a odborné kompetencie účastníkov.

Mgr. Janka Hazáková
Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno