retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Streda, 24. mája 2017 • 06:44.39 • zaujímavosti

1169x

Stretnutie s poéziou - zabudnutí básnici - II. ročník

Brezno 17. máj 2017

V roku 2016, sa Klub MR – Maroško v spolupráci s Horehronským múzeom rozhodli z príležitosti Svetového dňa poézie zorganizovať úvodné stretnutie s poéziou, zamerané na oblasť – Zabudnutí básnici, prezentácia tvorby dosial neznámych autorov z regiónu. Konalo sa 18. mája. Bolo predstavených 8 osobností a zarecitované básne z ich tvorby.

Podujatie formou a obsahom vtedy oslovilo 25 prítomných členov a sympatizantov Klubu. Táto skutočnosť podnietila organizátorov o pokračovanie danej akcie. Pozvánku na stredu 17. mája 2017 prijalo 20 členov a sympatizantov Klubu MR – Maroško. Scenár znova pripravila Hana Peterajová z Horehronského múzea, ktorá tiež organizačne viedla celé podujatie.

Netradične v úvode medzi nami privítala a predstavila svoju novú šéfku - novo poverenú riaditeľku Horehronského múzea v Brezne Mgr. Bc. Lenku Šramkovú rodenú Uhrínová. Keďže ide o osobu, ktorá vyrástla v Brezne, prítomní prijali túto výmenu s potešením. Veríme, že to prinesie nielen oživenie činnosti Horehronského múzea, ale aj spolupráce so spoločenskými organizáciami v meste Brezne.

Následne Hana Peterajová predstavila prvého „Zabudnutého básnika“ - Michala Spišiaka narodeného roku 1936 v Telgárte, dnes žijúceho v Košiciach. Inšpiráciou jeho tvorby ja Vrch Hrona. Debutoval zbierkou básní Vyznanie (1998), pokračoval zbierkou Kytica z kvetou lásky (2001). Nasledovala prozaická tvorba Smrť prišla v bielom (2003), Čarodejka. Hana Peterajová súčasne zarecitovala z jeho tvorby.

Príspevok si pripravila Betka Prepletaná. Venovala ho svojmu krajanovi prof. Jánovi Števčekovi rodákovi z Mýta pod Ďumbierom. Známy je ako literárny vedec. Betka sa vyznala k svojmu vzťahu k osobnosti, ktorý bol aj pravidelným účastníkom Chalupkovho Brezna - celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov. Svojimi spomienkami ju dopĺňal doc. Milan Pivovarči. Nakoniec Betka zarecitovala básne z jeho básnickej zbierky – 30 clivých básní a jedna.

Slovo si zobral Štefan Giertl, známy svojim literárnym zanietením. Upriamil pozornosť na básnickú tvorbu Brezňana Františka Kreutza – básnickú zbierku „Osmy div sveta“ – 400 veršov o mravcoch a ich pracovitosti. Zarecitoval z tvorby Štefana Atilu Brezániho, ktorý pôsobil v Brezne v rokoch 1934 – 38, ako úradník. Nezabudol spomenúť na tvorbu básnika Mariana Kováčika rodáka z Bystrej – najmä básne zo zbierky Zem Františka Švantnera.

Už v roku 2016 avizoval Jozef Tišliar z Brezna, že by chcel na tomto podujatí oživiť spomienku na zabudnutého spisovateľa a básnika Jána Makovníka – Tonina (1920-1980). Poznal ho osobne. Menovaný sa narodil v Jakube, žil v Hronci a zomrel v Predajnej. Básne písal prevažne na mystické témy (viera v možnosť duševného styku človeka s božstvom). Predniesol jeho báseň Myseľ.

Milo prítomných prekvapila MUDr. Lea Weberová – spisovateľka a dramatička z Valaskej. Nielen tým, že prišla v netradičnom oblečení – v dobovom kostýme, ktorým zvýraznila vzťah k svojej pripravenej ukážke. Recitáciou spojenej pohybovým prejavom, emotívne stvárnila dramatické dielo Euripidés – Trojské ženy. V tomto diele starogrécky dramatik Euripidés (* 485 – † 406 pred Kr.) opísal pád Tróje, po ktorom hlavná hrdinka a ostatné trójske ženy sa stali gréckymi otrokyňami.

Záverečný potlesk hovoril o tom, že podujatie formou a obsahom znova oslovilo. Je v spoločnom záujme danú tému ďalej rozvíjať a pripraviť obsah stretnutia v roku 2018. Očakávame ďalšie návrhy aj od širšej verejnosti. Teda dovidenia o rok - na treťom stretnutí „Zabudnutí básnici

Priblíženie podujatia si môžete pozrieť na priloženej obrazovo-slovnej prezentácii.

Text: Milan Kováčik KMR – Maroško
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.

Stretnutie s poéziou – zabudnutí básnici - I. ročník