retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 05. júna 2017 • 09:48.39 • zaujímavosti

1023x

Vandrovná knižka - predmet mesiaca jún

Je začiatok júna a na dvere pomaly klope mnohými očakávané leto. Pre viacerých je to symbol oddychu, dovoleniek a cestovania. Cestovanie sa však nespája len s odpočinkom a zregenerovaním síl. V minulosti, tak ako aj dnes, bola migrácia za prácou bežným javom.

Medzi historické písomnosti dokumentujúce túto migráciu patria vandrovné knižky. Vandrovná knižka v zbierkach Horehronského múzea v Brezne patrila Ignácovi Wagnerovi, ktorý bol členom cechu stolárov. Cechy boli organizácie, ktoré zoskupovali remeselníkov a platila v nich prísna hierarchia. Na najnižšej pozícii sa nachádzali učni, nad nimi boli tovariši, majstri a hlavou cechu bol cechmajster. Ak sa tovariš chcel stať majstrom, musel absolvovať prax u viacerých majstrov. Táto prax sa nazývala vandrovka a počas nej bol do vandrovnej knižky zaznamenávaný jej priebeh, ale zároveň bol sledovaný mravný charakter tovariša.

Hoci je táto vandrovná knižka v mierne poškodenom stave, stále sa v nej môžeme dočítať o tom, ako napríklad Ignác Wágner vyzeral alebo koľko vandroviek absolvoval.

Skúste si na chvíľu oddýchnuť a privandrovať do Horehronského múzea, kde okrem mnohého iného môžete zhliadnuť vandrovnú knižku stolárskeho remeselníka Ignáca Wágnera.

Horehronské múzeum v Brezne