predaj servis kreka
In-počasie Meteoinfo
stredoslovaci chata pod chopkom tepovanie brezno preprava.info zlata zalozna

Správy

Streda, 09. augusta 2017 • 09:01.26 • zaujímavosti

438x

XVI. ročník Cykloturistického maratónu
„Po stopách Martina Rázusa“

Brezno 05. august 2017

V sobotu 05. augusta  2017 o 11.00 hod. zavítal do mesta Brezno populárny Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa. Peletón tvorilo viac ako 100 cyklistov, ktorých posilnilo aj 9 cyklistov z Brezna. Na 182 km dlhú trasu z Liptovského Mikuláša cez sedlo Čertovicu (1233 m n.m.), Brezno, Banská Bystrica, Donovaly (960 m n.m.) a späť do cieľa v Liptovskom Mikuláši sa vydali už po 16-krát. Tento - krát môžeme hovoriť o ich hrdinskom čine a vytrvalosti pre zachovanie tradície, lebo ich sily preverilo nielen náročné stúpanie na horský prechod Čertovica, ale aj nadpriemerná denná teplota.

Cyklistov k tomuto výkonu zrejme inšpiroval život a dielo spisovateľa, básnika, národovca, kňaza Martina Rázusa, ktorý v boji za svojbytnosť, sociálnu spravodlivosť a mravnú úroveň nášho národa bol nezlomný, vytrvalý až do konca svojho krátkeho života

Na ich prvej zastávke pri soche Martina Rázusa v breznianskom parku ich vítala početná kulisa občanov na čele s primátorom mesta, miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS), Klubu MR – Maroško a ďalší. Viedla ich k tomu aj skutočnosť, aby spoločne vzdali úctu človeku, ktorý svojich posledných, ale najplodnejších sedem rokov života prežil v Brezne. Napísal tu 12 kníh a u viacerých z nich čerpal námet v bohatej histórii mesta. Práve v týchto dňoch si pripomíname 80 rokov od jeho smrti (08. augusta).

V úvode stretnutia všetkých hostí, cyklistov a domácich privítala predsedníčka MO MS Ivana Kružliaková. Slovo odovzdala primátorovi mesta Tomášovi Abelovi. Postupne sa príhovormi pridávali za Spolok Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši Stanislav Žiška, ktorý prevzal predsedníctvo Spolku iba v apríli 2017. Za evanjelickú cirkev v Brezne sa prihovoril zastupujúci farár Štefan Škorupa a za Klub MR – Maroško jeho predseda Milan Kováčik.

Predseda Klubu MR – Maroško pripomenul, že v rámci vyhláseného cyklu Letokruh Martina Rázusa 2017-2018 pripravuje MO MS, Klub Maroško s podporou mesta Brezno spomienkovú celoslovenskú odbornú konferenciu – Martin Rázus a jeho pôsobenie v Brezne, konanú práve pri príležitosti 80 výročia úmrtia. Konferencia sa bude konať v utorok 12. septembra. Počas nej sa uskutoční aj premiéra videofilmu o Martinovi Rázusovi z produkcie študentov Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (viď pozvánku). Prítomný mladý kameraman z Nitry (Erik Knotek) práve natáčal posledné zábery – dokrútku, aj z tohto pekného športovo-kultúrneho podujatia. Všetci prítomní a široká verejnosť, boli na začiatok septembra srdečne pozvaní do Brezna.

Následne sa cyklisti a hostia presunuli na evanjelickú faru. Občerstvenie, ktoré s podporou primátora mesta Brezno pripravili dobrovoľníčky z Klubu „Maroško“ a Evanjelického cirkevného zboru posilnilo športovcov do ďalšej etapy. Krátko po 12. hodine vyrazili sprievodné vozidlá a cyklisti na cestu k hrobu Martina Rázusa - na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici. Cykloturistických maratóncov odprevádzali aj zvony z veže breznianskeho evanjelického kostola.

Priebeh jubilejného XVI. ročníka cykloturistického maratónu od jeho zastavenia sa v Brezne, až po pietny akt pri hrobe Martina Rázusa v Banskej Bystrici si je možné pozrieť v obrazovo-slovnej prezentácii.

Text: Milan Kováčik predseda Klubu MR - Maroško
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.