retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 31. augusta 2017 • 06:48.48 • zaujímavosti

1879x

Čierny Balog - oslavy 410. výročia prvej zmienky o obci a 73. výročia SNP

V sobota 26. augusta 2017 patrila k pekným slnečným dňom. Obec Čierny Balog v spolupráci s Jozefom Vránskym, čiernobalockým rodákom, žijúcim v Bratislave a ďalšími spoluorganizátormi, pripravili v Lesníckom skanzene oslavu, ktorá pozostávala z troch aktivít - pripomenutie si 410. výročia prvej písomnej zmienky o trvalom osídlení, oslavy 73. výročia SNP v povstaleckej obci Čierny Balog a 10. ročník Bačovského dňa.

Atraktívny program, pekná lesná príroda v 15 km dlhej Vydrovskej doline, slnečné počasie pritiahlo nielen početnú kulisu hostí, ale aj návštevníkov. Podľa odhadu sa ich postupne dostavilo na 4-5 tisíc, zo všetkých kútov Slovenska. Je potešiteľné, že medzi účastníkmi bolo množstvo mladých ľudí a rodín s deťmi. Kyvadlovou dopravou ich zo stredu obce privážala a celý deň pri presunoch obvážala Čiernohronská železnička.

Priebeh osláv mal dve hlavné časti. Na začiatku oficiálny dvojhodinový program. V úvode Mirka Rosíková a s Robom Hlaváčikom predstavili okolnosti 410 výročia prvej zmienky o prvej stálej usadlosti - Krám v chotári dnešného Čierneho Balogu. Nasledoval privítací príhovor starostu obce Františka Budovca. Starosta súčasne odovzdal slovo rodákovi a čestnému občanovi spisovateľovi Petrovi Kováčikovi. Spisovateľ sa ľudsky vyznal ako detskými očami - 8 ročný chlapec, vnímal vojnu a povstanie.

Nasledovalo vyznamenávanie. Ústredný predseda SZPB Pavol Sečkár vyznamenal za zásluhy Jána Šuleja, Jozefa Vránskeho, Ivana Kučeráka a zo zdravotných dôvodov neprítomného priameho účastníka bojov o Čierny Balog, dnes už 93 ročného Jozefa Štulrajtera – Belendu.

Klub generálov SR, ktorý tu zastupovalo 6 prítomných generálov vo výslužbe, medzi nimi aj rodák - čiernobaločan Generál major Ján Pančík - udelili 5 vyznamenaní, medzi nimi Antonovi Pôbišovi, Františkovi Budovcovi, Milanovi Kováčikovi. Vyznamenanie prevzal aj „Nemec“ Tibor Devát za vedenie Klubu vojenskej histórie Tyrnau....

Po oficiálnej časti, spestrenej vystúpením ľudového speváckeho zboru z Pohorelej a folklórnej skupiny z  Čierneho Balogu, nasledovali ukážky historických bojov a udalostí v obci Čierny Balog v rokoch 1944 – 1945, teda počas SNP a pri obranných bojoch koncom januára 1945.

Imitovanie skutočných historických udalostí a bojov vykonalo 150 – v dobových uniformách oblečených, po zuby odzbrojených a vojenskou technikou vybavených účinkujúcich, z 20-tych Klubov vojenskej histórie zo Slovenska aj z Čiech. Uskutočnilo sa v dvoch častiach.

Najprv pri amfiteátri, hneď po úvodnom oficiálnom programe, to boli ukážky z roku 1944. Lúčenie matiek a dievčat s mládencami, ktorí sa hlásili do povstaleckej armády a k partizánom, nástup nacistických jednotiek, protiakcie povstalcov. Na zdramatizovanie bol znázornený aj prepad povstalcov na plošinovom vagóne železničky, ťahanej s parným rušňom.

Nasledovala obedná prestávka počas ktorej prítomní, mohli v rámci Bačovského dňa ochutnať valašské výrobky – syr, žinčica a pochutiť si baraních špecialitách.

Súčasne prestávka slúžila na presun účinkujúcich, techniky a návštevníkov k cca 3 km vzdialenej horárni „pred Obrubovánskou“ , kde na trávnatej stráni pod lesom sa uskutočnila druhá časť ukážok – historické boje a udalosti z roku 1945. Patrilo k nim aj upálenie asi 60 Rómov.

Najimpozantnejší a najmasovejšie zastúpení účinkujúcimi hercami, bol imitovaný boj obrancov z Čierneho Balogu, proti nemeckej presile v dňoch 28-29. január 1945. Tento boj bol zavŕšený príchodom Červenej armády, ktorá spečatila oslobodenie obce.

Záver bohatého programu bol znova v amfiteátre, patril vystúpeniu ruského ľudového súboru.

Text: Milan Kováčik - Komovkove z Brezna
Foto: doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.

Link na foto prezentáciu od autora doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.:

1.časť – oficiálny program v Lesníckom skanzene

2.časť – imitácia oslobodzovacích bojov