retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Sobota, 02. septembra 2017 • 07:59.34 • zaujímavosti

1438x

Keď stretnutie vzájomne poteší

Pri prechádzaní obcou Pohorelská Maša natrafíte na historickú budovu, kaštieľ bulharského cára Borisa Coburga.   Pri vchode je upevnená tabuľka s názvom Domov sociálnych služieb. Sú tu umiestnení klienti so zdravotným, mentálnym a kombinovaným postihnutím. Budova sa hneď po úpadku cára stala útočišťom pre tých, ktorí boli odkázaní na pomoc iným. Najprv tu bol Domov pre siroty, neskôr Ústav pre nevyliečiteľne chorých. Počas  Slovenského národného povstania slúžil ústav ako Vojenský lazaret. Po vojne bol v zrekonštruovanej budove zriadený Ústav  pre mentálne chorých, neskôr Ústav sociálnej starostlivosti. Domov sociálnych služieb v dnešnej podobe funguje od roku 1998.

Poskytuje odbornú starostlivosť deťom a dospelým so špecifickými poruchami správania od šesť do štyridsať päť rokov. Kvalifikovaný personál sa snaží klientov viesť k samostatnosti pracovnou terapiou a rôznymi formami vzdelávania. Dôležitým bodom k normalizácii je kontakt s vonkajším svetom. K pravidelným návštevníkom zariadenia patrí aj Liga aktívnych občanov Slovenska. Predsedníčka Ligy Ľubica Štugnerová vie, akou vzpruhou sú pre klientov takéto stretnutia, preto v jedno augustové dopoludnie zavítala do zariadenia so svojimi pomocníčkami Marienkou Bučkovou a Kristínkou Bujnovou. Pred deviatou hodinou začali do spoločenskej miestnosti prichádzať prvé obyvateľky zariadenia. Kristínkina úvodná pieseň o mame povzbudila dievčatá k prejaveniu ich speváckeho talentu a tak spev onedlho naplnil celú budovu. Hlavným motívom stretnutia bolo precvičenie hlavy a tela. Hádanky o zvieratkách zvládali prítomní bez problémov. Problém im nerobilo ani pohybom napodobňovať jednotlivé zvieratká a zaspievať pesničku, alebo zarecitovať básničku o tom ktorom zvieratku. Kto prvý uhádol, dostal vždy sladkú odmenu. Odmenou boli aj dve skladby v husľovom prevedení malej Kristínky.

Záver stretnutia patril spontánnemu spievaniu a tancovaniu, ktorému neodolali klienti, návštevníčky z Ligy aktívnych občanov Slovenska, ani prítomné pracovníčky Domova sociálnych služieb. Tešíme sa na ďalšie takéto veselé stretnutie.

Autor: Ľubica Štugnerová, Liga aktívnych občanov Slovenska