retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 12. októbra 2017 • 09:24.36 • zaujímavosti

2299x

Natáčanie televízneho príspevku do relácie Slovensko v obrazoch, ktorý bude vysielaný na STV-1 (na Jednotke) v nedeľu 29. októbra 2017 o 11.00 hodine

V stredu ráno 04. októbra 2017 zavítala na Čierny Balog - osady Dobroč redaktorka Slovenskej televízie Zuzana Ševčíková, aby natočila príspevok do hore uvedenej relácie.

Pozvanie na natáčanie prijala aj 4-členná skupina turistov – dôchodcov z Brezna - Milan Pivovarči, Ján Morong, Milan Kováčik, Ján Zemko a mladší turista Tomáš Trstenský, vedúci Klubu slovenských turistov Hiking z Banskej Bystrice – Kremničke. Uvedených spája spoločné nadšenie, po celom Slovensku vyhľadávať Jubilejné háje a pamätné kamene, ktoré v roku 1928, k oslavám 10. výročia vzniku Republiky Česko-Slovenskej, mal povinnosť pripraviť každý lesný závod na Slovensku. Jubilejné háje boli vysadené netradičnými drevinami, odlišnými od okolitého lesa a označené pamätným kameňom (alebo kovovou tabuľkou, v betónovom podstavci) s vyrazeným textom RČS 1918-1928. Situovali ich prevažne na stráňach, viditeľných do širokého okolia, v ktorom žilo, alebo pracovalo viac ľudí.

Na takto pripravených stanovištiach sa v nedeľu 28. októbra 1928, zrejme v podvečer, zakladali Jubilejné vatry a konali veľké slávnostné ľudové zhromaždenia na oslavu 10. výročia vzniku a trvania Česko-Slovenskej republiky.

Po zvítaní sa s redaktorkou a kameramanom nad osadou Dobroč, zamierili do hĺbky lesa, k pamätnému kameňu s vysekaným textom RČS 1918-1928, osadenom v mohutnom kamennom podstavci (tvare mohyly).

Táto prvá a doteraz najväčšia mohyla RČS 1918-1928 bola objavená v roku 2014, v hustom lesnom poraste, zavalená padnutými stromami. Po jej „vyprostený zo zajatia “, oprave a úprave okolia nasledovalo publikovanie nálezu. Odozvou bolo postupné rozširovanie vedomosti, čo tento pamätný kameň predstavuje a možné rozšírenie podobných pamätných kameňov a vysadených Jubilejných hájov po Slovensku.

Postupne sa sformovala uvedená turistická skupina, ktorá zbierala informácie od starších lesníkov, turistov, vyhľadávaním info po internete... Takto sa skupine za tri roky podarilo po Slovensku vyhľadať, opraviť dvanásť pamätných kameňov (mohýl) v štrnástych Jubilejných hájoch. Ďalšie sa podarilo lokalizovať pomocou internetu (napríklad najväčší Jubilejný háj s pamätným kameňom pri Šaštíne – Stráže, lokalita Gazarka – 14 ha). Ich doterajší spoločný súčet predstavuje 25 lokalít. Určite existujú aj ďalšie, len ich treba zdokumentovať.

Po natočení prvej časti záberov a dialógov pri mohutnej „Dobročskej mohyle“ sa všetci autami presúvali najprv do stredu obce ku Starej základnej škole, ktorá má na priečelí veľkými písmenami vyznačený rok 1928. Podobné školy sa slávnostne odovzdávali do užívania 28. októbra 1928 najmä v národnostne zmiešaných oblastiach Slovenska.

Nasledovala tretia časť. Presun k horehronskej obci Beňuš a hore dolinou k Lesnej škôlke Drakšiar. Nad ňou nachodí pol hektároví Jubilejný háj označený menším pamätným kameňom. Lesník Ján Morong pri natáčaní uviedol, že patrí doteraz najzachovalejším. Zdobia ho netradičné dreviny - mohutné 90 ročné Duglasky tisolisté, Borovice čierne, Tisy obyčajné...

V pondelok 4. septembra 2017 sa uskutočnilo v Ledniciach (na Morave) už piate spoločné zasadnutie slovenskej a českej vlády, v plnej zostave. Spoločne vyhlásili rok 2018 za rok slovensko-českej a česko-slovenskej vzájomnosti. Ďalej sa uvádza, že spoločne sa bude prezentovať Česko-Slovensko ako úspešný príbeh. Najdôležitejšie je ukázať občanom Slovenskej a Českej republiky, že Česko-Slovenský štát bol pre obe veľká hodnota. Že niečo vo svete znamenal a aj po 25. rokoch spolupráce, po pokojnom ústavnom rozdelení federácie, bolo vynikajúcich. Bude to odkaz nielen pre súčasníkov, ale aj pre mladú generáciu“.

Cieľom natočeného príspevku je obrátiť pozornosť lesníkov, turistov, verejnosť na túto časť histórie. Zdokumentovať čo najviac pamätných kameňov a Jubilejných hájov, po celej republike. Aj takto prispieť k 28. októbru 2018 – tiež v nedeľu, k dôstojnej oslave 100. výročia – dôležitého medzníku na ceste k dnešnému samostatnému Slovensku.

Text: Milan Kováčik Ing. - Brezno
Foto: doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.

Viac fotografií: MOHYLY RČS 1918-1928. Príprava dokumentu pre vysielanie RTVS

RTVS - relácia Slovensko v obrazoch, nedeľa 29. októbra 2017, 11.00 hod. Príspevok Jubilejné háje a pamätné kamene RČS 1918 – 1928