michal david brezno
In-počasie Meteoinfo
stredoslovaci chata pod chopkom tepovanie brezno preprava.info zlata zalozna

Správy

Nedeľa, 03. decembra 2017 • 08:11.29 • zaujimavosti

519x

Stretnutie jubilujúcich breznianskych seniorov

V piatok 24. novembra sa v obradnej sieni mestského úradu v Brezne uskutočnilo stretnutie seniorov ktorí v tomto roku oslávili okrúhle životné jubileá (70, 75, 80, 85 a 90 rokov). K oslávencom sa prihovoril primátor mesta Tomáš Abel, ktorý im poďakoval za ich celoživotnú prácu, obetavosť a poprial im do ďalšieho života hlavne veľa pevného zdravia a spokojnosti. K prítomným sa prihovoril aj predseda okresnej organizácie JDS Daniel Kijanica. Program obohatilo vystúpenie speváckeho zboru Senior pri dennom centre Prameň, prednes básne Boženy Omiliakovej z DC Prameň, vystúpenie bývalej študentky Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie v Brezne Ľubici Bitalovej a vystúpenie učiteľky Základnej umeleckej školy Miroslavy Potančokovej so žiačkou tejto školy. Na záver každý oslávenec prijal od primátora kvietok a svoju účasť na tomto milom stretnutí spečatil podpisom do pamätnej knihy. Podujatie pripravila Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, Denne centrum „Prameň“ a Zbor pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri MsÚ v Brezne.

Text, foto a video: Daniel Rakyta