predaj servis kreka
In-počasie Meteoinfo
stredoslovaci chata pod chopkom tepovanie brezno preprava.info zlata zalozna

Správy

Pondelok, 04. decembra 2017 • 08:07.10 • zaujimavosti

843x

Letná činnosť Clubu Poeticum Nóvum

Umenie umožňuje človeku prekročiť seba samého. Zbližuje ho s ostatnými ľuďmi, približuje k prírode a k myšlienkovým hodnotám. Učí ho žiť a BYŤ ČLOVEKOM.

Umelecká činnosť je slobodným stvárnením okolitého sveta, kde sa umelec snaží prejaviť vlastným spôsobom svojho ducha.

CLUB POETICUM NÓVUM spoločne s regionálnym združením literátov a umelcov CALEIDOSKOP zaznamenal realizovaním množstvom krásnych podujatí v tomto roku opäť posun dopredu. Jeho činnosť bola rôznorodá, veľmi pestrá a zaujímavá. Zvláštnym prínosom pre všetkých členov boli letné aktivity klubu „Letné poetické popoludnia“, ktoré sa uskutočnili v krásnom prostredí Mýta pod Ďumbierom na „Chalupe u starej mamy“. Útulné priestory, dvor a  prerobenú chalupu na letné sústredenia poskytla pani Anna Adamčiaková, úspešná autorka poézie a prózy. V čarovnom horskom prostredí sa zišli nielen členovia klubu, ale aj pozvaní hostia z regiónu, priatelia a milovníci umenia z Predajnej a Závadky nad Hronom, no aj  Banskej Bystrice a  z východnej časti Slovenska, z Humenného.

Na týchto stretnutiach v lone prírody, pod korunami stromov, kde štebotali vtáky a šumelo lístie, plnili členovia klubu svoje ciele...podporovanie a rozvíjanie vlastnej literárnej tvorby a jej prezentácia pred verejnosťou. Pozitívna atmosféra stretnutí bolo poznačené nadšením a radosťou z pobytu v prírode.

Žiť tu, na tomto svete,
kde zázrak blesku slnka
pohladí kvety každý deň,
ja by som veru umrieť nedbal preň.

Letné stretnutia  v prírode umožnili literátom nabrať síl a inšpiráciu uprostred zvukov prírody a spevu vtákov.

Znela tu výlučne vlastná tvorba- poézia pani Anny Adamčiakovej, Evy Hančákovej, Anny Husenicovej, Márie Mišániovej a Márie Pacerovej.

Zaznela i próza-svoje poviedky prezentovala pani Mária Cesnaková a Anastázia Kováčová. Úspešné recitátorky- Milena Bubelínyová, Edita Štulajterová a Sidónia Macíková zase recitovali básne prítomných autorov klubu. Srdce tešil a dušu hladil aj spev pani Evy Brucháčkovej a sprevádzala hra na harmonike. Zvláštny náboj a energiu dodali všetkým stretnutiam tanečné vystúpenia manželov Sidky a Ivana Macíkovcov, ktoré krásou a energiou, čo priam sršala z  ich vystúpení, potešili každé oko i srdce.

Ako hosť vystúpila aj poetka pani Jana Chorvátová, členka Spolku slovenských spisovateľov z Banskej Bystrice s manželom, profesorom Jánom Chorvátom a Ing. Dušan Komora z Humenného.

Potvrdilo sa, že prepájania viacerých druhov umenia ako je spev, hudba a tanec vtláčajú poézii neobvyklosť a celistvosť. Pekné chvíle zažívali prítomní aj pri hudbe z Mýta pod Ďumbierom, kde pod taktovkou pána Paľka Čellára vystúpili sestry-hudobníčky Barborka a Monika Chromcové.

Cieľom umenia je nielen vyjadrovať city, nechať sa inšpirovať, ale aj cez umenie privádzať ľudí k najvyššiemu ideálu. Umenie je nevyhnutné k prežitiu, k tomu, aby sa človek povzniesol nad ťarchu a absurdnosť života.

Ležiac na lôžku rátame straty,
krotíme pýchu prudkú
a zbohom dávame smútku.
Priateľka Luna rozkoš a lásku dáva
 a učí človeka,
že svetská sláva
-je zoschlá tráva,
že moc a bohatstvo za veľa nestojí.
Ticho mu v spánku hovorí,
že spánok najsladší je
spánok v pokoji.

Eva Hančáková, vedúca klubu