retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Streda, 03. januára 2018 • 10:26.23 • zaujimavosti

2262x

Betlehemci na pastierskych hrách v Lome nad Rimavicou

V poslednú decembrovú sobotu sa vo vrchárskej obci Lom nad Rimavicou konal 18. ročník Pastierskych hier vianočných. Lom nad Rimavicou patrí nielen medzi najvyššie obce na Slovensku, ale je to i obec, v ktorej stále ožívajú ľudové tradície sprístupnené širokej verejnosti. Pastierske hry začali v Lome organizovať najmä preto, že kedysi veľmi obľúbené pochôdzky betlehemcov začali koncom uplynulého storočia zanikať.

Tohoročné podujatie sa začalo svätou omšou v tamojšom rímskokatolíckom farskom kostole Narodenia Panny Márie, ktorú celebroval správca tamojšej farnosti Mgr. Ondrej Kaličiak a lomský rodák páter zo spoločnosti Ježišovej, pôsobiaci v Trnave Mgr. Jozef Amrich. Svätu omšu obohatila koledami dievčenská spevácka skupina za sprievodu heligonkárov z Kokavy nad Rimavicou. Z kostola sa jej účastníci vydali na slávnostný sprievod obcou do jej stredu, kde sa na improvizovanom pódiu konala hlavná časť pastierskych hier.

Po slávnostnom otvorení starostom obce Jozefom Katreniakom, ktorý odovzdal slovo moderátorovi Júliusovi Obernauerovi sa asi 300 divákom predstavilo päť betlehemských skupín zo Šoltýskej – Ďubákova, Snôh, Čierneho Balogu, Brezna – Lúčok a domáca skupina z Lomu nad Rimavicou. Dievčenská spevácka skupina folklórneho súboru Kokavan z Kokavy nad Rimavicou s heligonkármi účinkovala aj na improvizovanom pódiu v strede obce.

Text: Daniel Rakyta
Foto: Ing. Ján Turňa, Štefan Németh