retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 22. marca 2018 • 07:14.38 • zaujímavosti

907x

Ornamentálna mapa Slovenska

Na jeseň minulého roka, Miestny odbor Živeny v Brezne oslovil žiakov dvoch tried 5.B a 8..B Základnej školy s MŠ K. Rapoša v Brezne, aby sa zapojili do projektu Ornamentálna mapa Slovenska. Projekt spája deti a mládež na celom svete. Upozorňuje ich na význam kultúry, kultúrnosti a dobrých vzťahov. Medzi národmi aj medzi sebou navzájom. Projekt „Ornamentálna mapa Slovenska" je súčasťou medzinárodného integračného projektu „Ornamentálna mapa sveta" ("Ornamental Map of the World"), ktorý bude zameraný na spoznávanie tradičných národných kultúr v kontexte ochrany svetového kultúrneho dedičstva.Mapa Slovenska vytvorená ako mozaika tradičných ornamentov bude spracovaná umelcami do podoby veľkoplošných obrazov „Krajina krásy", a zároveň sa ornamenty natrvalo stanú súčasťou každej našej obce na Google Maps.

V podmienkach slovenského školského systému spĺňa parametre Multikultúrnej výchovy aj Regionálnej výchovy v rámci Roka európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Cieľom projektu je zvyšovanie kultúrnosti detí a mládeže, učiť ich úcte k životu - svoju, svojich predkov aj budúcich potomkov. Učiť ich cítiť, myslieť, tvoriť a tešiť sa zo života. Zámerom projektu je dôstojne reprezentovať Slovensko a jeho kultúru ako súčasť svetového kultúrneho dedičstva. Účasťou v projekte „Ornamentálna mapa Slovenska" sa škola automaticky stáva reprezentantom Slovenska v uvedenom medzinárodnom projekte. Projekt vedie žiakov k tvorivej spolupráci na spoločnom diele. Rešpektuje rozdiely medzi deťmi a právo všetkých. Poďakovanie za realizáciu projektu v Brezne patrí členke Miestneho odboru v Brezne pani Mgr. Mariane Belkovej, žiakom 5.B a 8.B triedy ZŠ s MŠ K.Rapoša v Brezne, a paniam učiteľkám Mgr. Evke Kovalčikovej a Mgr. Silvii Kánovej."

Zuzana Brozmanová
Živena, Spolok slovenských žien,
Miestny odbor Brezno