retro bar brezno
In-počasie Meteoinfo
stredoslovaci chata pod chopkom tepovanie brezno preprava.info zlata zalozna

Správy

Utorok, 28. augusta 2018 • 08:01.24 • zaujímavosti

762x

45. ročník Pochodu vďaky po stopách SNP a 10. ročník ku Studničke Jánošíkova slza

Čierny Balog, 25. august 2018

Turistický oddiel Čierny Balog v spolupráci s obecným úradom usporiadal v sobotu 25. augusta tradičný v poradí už 45. ročník pochodu vďaky Po stopách SNP. Jeho súčasťou je nielen pripomenúť si túto významnú udalosť, keď sa po 29. auguste 1944 do boja proti fašizmu a zlobe zapojila celá obec, ale pritiahnuť i mladšie ročníky k aktívnemu pohybu peknou prírodou v rozľahlom chotári obce, ktorého dominantou je mohutný Klenovský Vepor (1338 m n.m.).

Pred obecnou požiarnou zbrojnicou v najvyššie položenej sa osade Dobroč sa od 7.00-9.00 h. ráno zaregistrovalo iba okolo 89 účastníkov. Len na priblíženie v roku 2014 bola účasť 292 turistov, 2015–280, 2016–282, 2017–183 turistov. Tento-krát snahu organizátorov likvidovali meteorológovia, keď od stredu týždňa v médiách na víkend neustále predpovedali veľké ochladenie, prehánky a búrky... Hovorí sa, že keď človek robí dobré skutky pre iných, tak mu je celý vesmír nápomocný. To sa potvrdilo aj teraz, okrem rannej hmly, bolo celý deň solídne teplo a bez dažďových prehánok. Všetci turisti, ktorí prekonali strach z nepriaznivého počasia a podporili úsilie organizátorov prežili deň - v peknej prírode a v družnej atmosfére.

Organizátori pripravili tri trasy. Každý účastník si z nich mohol vybrať podľa zdatnosti a chuti. Všetky mali spoločné – pietny akt pri pamätnom mieste SNP, výstup na Klenovský Vepor (1338 mn.m.) a zostup do cieľa – k poľovníckej chate v doline Šaling zvanej Boldiška (649 m n.m.). Tu už od rána partia obetavcov, z poľovného združenia Dobroč, varilo guláš.

Ako prvá skupina cca 30 turistov sa hneď po 7.00 hodine ráno vyviezlo autobusom na štart pri povstaleckom cintoríne na Tlstom Javore (1068 m n.m.). Po vykonaní pietneho aktu začali zdolávať 25 km trasu do cieľa.

Druhá partia cca 40 turistov začínala výstup pri Antalovej horárni v Starej Doline (820 m n.m.), kde Peter Jilemnický v rokoch 1945-46 písal román Kroniku, v ktorom zobrazil povstaleckú históriu odboja na Čiernom Balogu. Odtiaľto mali do cieľa cca 20 km

Tretia skupina v počte 19 osôb cestovala o 9.00 hod. Vybrala si cca 15 km trasu. Pri pomníku obranných bojov a guľometčíka Jozefa Schona na začiatku doliny Páleničné položili kvety. Na korbe dodávkového nákladiaka pokračovali k horárni pred Molčanovú. Turisticky vystupovali cez lúky Pálenice (860 m n.m.) k lesníckej chate na úpätí Klenovského Vepra (1226 m n.m.), až na jeho juho-západné temeno. Tam sa cestou zastavili pri studničke Jánošíkova slza, nazvanej podľa rovnomennej povesti spisovateľa Ladislava Ťažkého. Prípitkom zriedením vodou zo studničky, starosta obce Ing. František Budovec vyslovil spomienku na majstra pera, ako hold životu a dielu nášho rodáka. Nasledoval cca 2 km prechod temenom Vepra na jeho najvyššiu severovýchodnú časť – 1338 m n.m. Tu po oddychu, malom seba-občerstvení, spoločnom foto pri statočnom Jánošíkovi (drevenej soche), pokochaním sa výhľadmi do okolia, nasledoval strmý zostup. Najbližším medzi cieľom bola zadná Kýčera, mohutný trávnatý vrch, ospievaný v rovnomennej Čiernobalockej trávnici. Ďalej ich už poháňala vidina guláša v cieli.

Pri hodovaní sa našla chvíľka aj na hodnotenie. Medzi najmladšie účastníčky patrili 8-ročné Zuzka Budovcová a Lea Strelcová. Naopak najstaršími boli Ivan Ištván, Jozef Pančík a Stano Kester – všetci okolo 78 - mičky. Z najďalej až zo Žiliny - Ján Bubelíny - inak rodák a stály účastník.

Za pekný zážitok, úspešné zorganizovanie ďalšieho ročníka Pochodu vďaky, ďakujeme celému kolektívu na čele s vedúcim Turistického oddielu Ivanom Kučerákom.

Obrazovo–slovná prezentácia zobrazuje trasu tretej skupiny turistov

Pozn: v závere foto-prezentácie je spomienku 7 fotografií venovaných vynášaniu hrantu ku Studničke Jánošíkova slza, ktoré sa uskutočnilo 29. augusta 2009. Preto bol už 10. ročník.

Text a foto: Milan Kováčik – Komovkove z Brezna