retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 31. januára 2019 • 08:45.27 • zaujímavosti

2041x

Pochod vďaky pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obce – 45. ročník

Čierny Balog - nedeľa 27. január 2019

Obec Čierny Balog si už po 45 – krát organizovaním lyžiarsko – turistickej akcie Pochod vďaky, pripomenula slávnu kapitolu histórie obce. Pred 74 rokmi tiež v nedeľu 28. januára 1945 s odhodlaním aj život položiť za záchranu svojich rodín, domovov, obce - sa asi 40 domácich obrancov prevažne povstaleckých vojakov, vedených poručíkom Antonom Kupcom, ktorým prišlo na pomoc asi 15 sovietskych partizánov pod vedením Nikolaja Radula - postavilo do cesty oveľa početnejšiemu nepriateľovi.

K Čiernemu Balogu, známej partizánskej obci, totiž ustupoval horami od mestečka Klenovec, prápor (700 mužov) 309 pluku Wehrmachtu. Pomsta v podobe vypálenia drevených domčekov v dedine bola reálna.

Boj na život a na smrť začal okolo 15.00 hod popoludní. Obrancom pomáhala aj príroda – veľký sneh, treskúca zima pri splne mesiaca. Obrannú líniu udržali 20 hodín. Ani jeden nepriateľ sa do obce nedostal. V pondelok asi o 11.00 hod. vstúpila do obce Červená armáda. Obec bola definitívne zachránená.

Organizátori na čele so starostom obce Ing. Františkom Budovcom, v spolupráci s domácim turistickým oddielom a organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) aj tohto roku odviedli mnoho práce pre úspešný priebeh podujatia. No počasie nevyšlo celkom v ústrety. Hmla, sneženie a záveje skúšalo morálku a odhodlanie nielen účastníkov pochodu.

Pozvanie na 45. ročník Pochodu vďaky prijalo viac ako 160 účastníkov. Z Bratislavy, pricestovali dvaja členovia Klubu vojenskej histórie Slovensko pod vedením Borisa Šeligu. Boli ozdobou podujatia a pri pomníkoch počas pietnych aktov zaujali Čestnú stráž.

Skupinu 7 turistov zo Spišskej Novej Vsi, priviedli manželia Dzurňákovci zo Smižian. Linkový autobus z Brezna smerujúci na juh k vrchárskej obci Lom nad Rimavicou priviezol okolo 80 turistov z Brezna, ostatní účastníci pricestovali z radov domácich.

Domáci zahájili Pochod na kóte Skalica (938 m n.m.) pri partizánskom cintoríne (23 hrobov), kde má hrob aj najmladšia partizánka 16 ročná Kamila Šagy z ukrajinskej Ovruče. Tu so starostom obce vykonali pietny akt. Do cieľa mali 8 km. Brezňania začínali na kóte Krížnô (939 m n.m.), do cieľa sa brodili cca 6 km. Ostatní - bežkári cestovali až do sedla Tlstý Javor (1068 m n.m.). Od cintorína 39. povstaleckých vojakov putovali cca 12 km.

Spoločným cieľom všetkých turistov bol pomník obranných bojov v ústí doliny Páleničnô, nad osadou Dobroč. Tu pri vatre oslobodenia všetkých účastníkov najprv čakalo malé občerstvenie – čaj (s rumom) a horalkou. Po ňom nasledoval pietny akt kladenia venca a spomienkové príhovory. Postupne sa prítomným prihovorili starosta obce František Budovec, vedúci turistického oddielu v obci Ivan Kučerák, poslanec VUC BB Ing. Miroslav Fašang a nakoniec krátkym príhovorom aj novozvolený predseda 115 člennej ZO – SZPB v Čiernom Balogu Rudo Kováčik.

K tradíciám tohto Pochodu vďaky - patrí aj záverečný spoločný spev hymnickej „ Cez Balocké čierne hory...“. Rozchádzali sa s vyjadrením vďaky organizátorom a vzájomným sľubom, že nedovolíme, aby sa na odvážne činy živých i tých, ktorí obetovali život, zabudlo. O rok dovidenia.

Obrazovo – slovná prezentácia 45. ročníka Pochodu vďaky k oslobodeniu obce Čierny Balog, ktorá chce priblížiť atmosféru vydareného podujatia.

Text a foto: Milan Kováčik, predseda ZO č.2 SZPB v Brezne