retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Streda, 27. februára 2019 • 08:14.32 • zaujímavosti

1056x

10. ročník - Pochodu za zdravím - po stopách Dr. G.K. Zechentera – Laskomerského

10. ročník - Pochodu za zdravím podporilo účasťou aj 10 členov Starohorského baníckeho spevokolu.

Čierny Balog – sobota 23.02.2019

V úvode zacitujem pár viet z článku: Gustáv Kazimír Zechenter– Laskomerský (G.K.Z.-L.) a jeho zdravý spôsob života, ktorý priniesol týždenník Horehronie č. 9, vydaný 10. marca 2009.

... začiatkom marca (myslí sa rok 2009) sme si pripomenuli 185 výročie narodenia lekára baníckeho ľudu a lesných robotníkov, ale aj významného spisovateľa, geológa, národovca G.K.Z.-L. (4.3.1824 - 20.8.1908). Táto osobnosť so všestrannými záujmami sa dožila na tie časy aj pomerne vysokého veku 84 rokov. Zrejme k tomu prispel jeho zdravý štýl s neustálym pohybom v prírode, ktorú tak pekne opísal, najmä v životopisnom románe – Päťdesiat rokov slovenského života.

Tento moment nás inšpiroval, aby sme si pripomenuli jeho cesty za chorými v časoch jeho pôsobenia v našom regióne medzi rokmi 1853 - 1868. Napríklad z jeho ambulancie na Čiernom Balogu – na lesnej správe Krám, ich musel absolvovať na koni, alebo na saniach ťahanými koňmi, aj cez horský hrebeň Zákľuk za chorými do vrchárskej obce Sihla, sídla sklenej huty (cca 20 km).

V poslednú februárovú sobotu (znova r. 2009) sa po tejto ceste vydali športoví turisti z Brezna a Čierneho Balogu – Ivan Ištván (68 rokov), Július Kliment (68), Ján Zemko (57), Milan Kováčik (60) a Vincent Aneštík (64) a uskutočnili diaľkový turistický pochod na bežkách z Lomu nad Rimavicou, cez Sihlu, na Zákľuky, do Vydrovskej doliny – teda skanzenu, napokon až do stredu obce Čierny Balog ... asi viac ako 25 km. Roky turistov sú zámerne uvádzané, aby inšpirovali najmä mladých ľudí k aktívnemu pohybu v peknej prírode a k zdravému životnému štýlu. Lyžiarsky pochod venovali nielen 185 výročiu jeho narodenia, ale aj želaniu, aby sa stal nultým ročníkom tradičného pochodu po stopách G.K.Z.– L v našom regióne. Koniec citátu.

To, že myšlienka našla svojich nasledovníkov sa potvrdilo už o rok. Na prvom ročníku konaného v sobotu 6. marca 2010 sa po týchto stopách vydalo už 82 dospelých a 7 detí do 10 rokov.

Ako ten čas letí. Znova 4. marca 2019 si pripomenieme, ale už jeho 195 výročie narodenia. Keďže toho roku, na ten čas pripadli Fašiangy - čas zábav a hodovania, organizátori to jest Klub MR – Maroško v Brezne, v spolupráci MO Matice slovenskej a obce Čierny Balog aj tentoraz museli už v predstihu pripraviť 10. ročník Pochodu za zdravím - po stopách G.K. Zechentera - Laskomerského.

Potešilo, že avizovaný záujem členov Starohorského baníckeho spevokolu zúčastniť sa Pochodu horami chotára Čierneho Balogu sa v sobotu 23. februára stal skutočnosťou. Po celom Slovensku sú známi najmä z vystúpenia v úspešnej TV folklórnej šou – Zem spieva.

V počte 10 členov ich priviedol Principál a zakladateľ zboru Ing. Peter Sárinec. Viacerí, aj s manželkami najprv absolvovali pre náročnosť skrátenú, ale i tak 6 km trasu z kóty Krížnô (839 m n.m.) až do Kultúrneho domu na Čiernom Balogu. I keď slnečné počasie prialo aj pekným výhľadom, miestne poľadovice pochod veľmi sťažovali. Kvality preukázali aj tu, spolu s ďalšími 82 turistami.

Odmenou za športový výkon bolo posedenie v Kultúrnom dome. Osvedčená trojica kuchárov - Olga Friedlová, Ivetka Turňová a Kvetka Koštiaľová, pripravili tradičnú pochúťku – chlieb so šmalcom, červenou cibuľou a čaj – poľa výroku G.K.Z.- L.: Kto má zdravie, pokoj v duši a kus chleba, ten má všetko čo mu treba. Chleby šli na dračku, bolo treba doplniť vydanú energiu.

Medzi časom sa hostia z Banskej Bystrice a Starých hôr popreobliekali do parádnych baníckych rovnošiat. V úvode Principál zboru, prehlásil, že aj toto vystúpenie venujú G.K. Zechenterovi - Laskomerskému, lebo svojim životom a dielom vzdal hold aj ťažkému baníckemu remeslu. Ich hodinové vystúpenie bolo emotívne. Gradovalo piesňou „Kamaráti spolu s fárajme...“, spojené so spoločným podávaním si rúk a vzájomným bratským sa objímaním.

K záveru patrilo i vyhodnotenie. Najstarším bol jeden zo zakladateľov Pochodu Ivan Ištván. Verím, že 30. novembra spolu oslávime jeho 79 - tiny, z najďalej Jasna Troligová 12 ročná prišla až z Prahy, priviedol ju starký Jozef z Banskej Bystrice, najmladší Tomáško Šucha z Brezna – 8 ročný.

Za podporu ďakovali  Čiernobaločanom, najmä predsedníčke MO MS Anke Lehockej, za organizačnú pomoc a sprostredkovanie podpory u starostu obce Ing. Františkovi Budovcovi. Dovidenia v roku 2020. Spoločne si sľúbili, že sa znova stretnú aj na 11. ročníku.

Veríme, že o úspešnom 10-tom ročníku Pochodu Vás presvedčí aj priložená foto-prezentácia

Text a foto: Milan Kováčik, predseda Klubu MR – Maroško v Brezne