phviezdne vianoce brezno
In-počasie Meteoinfo
stredoslovaci chata pod chopkom tepovanie brezno preprava.info zlata zalozna

Správy

Piatok, 05. apríla 2019 • 08:39.51 • zaujímavosti

403x

13. Valné zhromaždenie Klubu Martina Rázusa – Maroško

Brezno štvrtok 14. marca 2019

Čas sa nedá získať, len stratiť – hovorí citát od slovenskej spisovateľky Margity Figuli. Členky a členovia Klubu Martina Rázusa (KMR) – Maroško sa stretli už na 13. Valnom zhromaždení (VZ), aby zhodnotili napĺňanie svojich cieľov za rok 2018 a prijali plán práce na ďalšie obdobie.

Najprv, ako už tradične v mestskom parku položili kvety k soche svojho vzoru, národnému velikánovi Martinovi Rázusovi. Na pamiatku sa zvečnili aj spoločnou fotografiou.

Po presune do meštianskeho domu – Horehronské múzeum, námestie MRŠ 13, sa prezentovalo 33 členov a členiek, z 45 člennej základne. Podľa štatútu Klubu boli uznášania schopní a mohli napĺňať program stretnutia.

Rokovanie KMR – Maroško začalo minútou ticha za svojho zomrelého člena bývalého primátora Vladimíra Fašku, ktorý nás opustil 02.01.2019. Následne slávnostne zaspieval doc. Milan Pivovarči, hymnickú pieseň Hoj zem drahá, ktorej text zložil Martin Rázus. V úvode Ing. Ivan Tasler sa ujal vedenia VZ. Predseda Klubu Milan Kováčik predniesol správu o činnosti pri napĺňaní hlavného cieľa – uchovávať a propagovať odkaz života a diela Martina Rázusa, ako aj ďalších literárnych a kultúrnych dejateľov spojených s mestom Breznom.

V roku 2018 KMR – Maroško sa samostatne, alebo v spolupráci s MO - Matice slovenskej, s vedením mesta Brezno, s Horehronským múzeom, Spolkom MR v Liptovskom Mikuláši..., podieľal na 12 akciách. Okrem tradičných, ako napríklad podiel na organizovaní 17. ročníka Cykloturistického maratónu po stopách MR, organizovaním turistických pochodov po stopách literárnych dejateľov G. K. Zechentera – Laskomerského a Ladislava Ťažkého, spoluorganizovali zájazd Sereď – Topoľčianky (po stopách holokaustu a kultúrnych pamiatok), spolupracovali na dvoch spomienkových stretnutiach k 130. výročiu narodenia Martina Rázusa (1888), v Brezne a jeho rodisku Liptovskom Mikuláši, podieľali pri dvoch akciách venovaných k 100–mu výročiu vzniku Československej republiky (1918-2018) – v Brezne a Turčianskom Martine a ďalšie...

Záujem o činnosť v Klube sa prejavil aj pri prejednávaní plánu práce na rok 2019. Tu znova okrem tradičných akcií chcú podporiť spomienkové stretnutie s rodákom Prof. PhDr. Ľudovítom Petránskym – významným historikom umenia. Stretnutie sa pripravuje na štvrtok 27. júna 2019 a bude spojené s krstom jeho knihy venovanej Vincentovi Hložníkovi.

Zaujímavé bude aj príprava zájazdu Ostrý Grúň, Kľak – múzeum Marína v Banskej Štiavnici. Po stopách hrôz fašizmu a kultúrno - literárnych pamiatok. Závisí od schválenia dotácie.

V bode oceňovanie jubilujúcich členov sa do centra pozornosti prítomných dostali najprv tohoroční 70 roční jubilanti MUDr. František Kreutz (10.02.), Ing. Milan Kováčik (08.03.).

Vrcholom a zároveň milým momentom bola možnosť zablahoželať a súčasne poďakovať za prácu zakladateľovi a prvému predsedovi KMR – Maroško pánovi Mgr. Štefanovi Giertlovi, ktorý si dožitie svojho veľkého životného jubilea 90 rokov užíval práve v deň konania 13. VZ Klubu, tj. 14. marca. Tento bývalý riaditeľ Základnej školy na Školskej ulici v Brezne - stále aktívny a čulý - dušou mladík, sa svojsky sám - s pretkaným humorom podelil s prítomnými so svojou životnou cestou, literárnou činnosťou, ako aj podielom svojej činnosti na zbierke a odhalení sochy Martina Rázusa v nedeľu 6 augusta 2006. Tento úspech súčasne podnietil založenie KMR – Maroško pri MO - Matice Slovenskej. To sa stalo na zakladajúcom VZ - Klubu MR – Maroško 02. 02. 2007.

Klub od svojho počiatku inicioval vybudovanie Pamätnej izby s cieľovým názvom Literárne Brezno – Martin Rázus a ďalšie literárne osobnosti mesta. S podporou sponzorov, mesta Brezno, Matice slovenskej sa to podarilo v rámci Dní mesta Brezno 30. mája 2009.

Na 4. VZ Klubu MR – Maroško sa dňa 17.02.2010 - vo veku 80 rokov pán Giertl vzdal funkcie predsedu. Členská základňa odovzdala štafetu činnosti Milanovi Kováčikovi.

Prítomní jeho doterajšiu činnosť odmenili zborovým „Živio, živio, živio, mnoga lieta.-..

Nasledovalo doplnenie výboru, revíznej komisie – pani Elena Fašková, manželka zosnulého exprimátora. Po prijatí uznesenia, nasledovalo pohostenie o ktoré sa postarali spomenutí jubilanti.

13. Valné zhromaždenie KLUBU MARTINA RÁZUSA - foto

Text: Milan Kováčik predseda Klubu MR - Maroško
Foto: doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.