retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 01. júla 2019 • 08:18.58 • zaujímavosti

1218x

Umenie v spomienkach

Vernisáž výstavy venovanú rodákovi Profesorovi Ľudovítovi Petránskemu pri príležitosti životného jubilea 75 rokov

Brezno 27. jún. 2019

Vo štvrtok popoludní sa vonkajšie priestory Horehronského múzea zapĺňali návštevníkmi netradične. Možnosť stretnúť s významným rodákom využilo viac ako stovka domácich, ale aj hostí. Veď Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc., ktorý vyrástol v Brezne, patrí dnes v oblasti kultúry – ako teoretik a historik výtvarného umenia, nielen k významným osobnostiam Slovenska, ale predpokladá sa, že prináleží až medzi päťstovku osobností sveta. Hodnotenie jeho celoživotného diela zdobí encyklopédie, wikipédiu... Svoje majstrovstvo súčasne odovzdával v bohatej pedagogickej činnosti množstvu študentov, z ktorých si vychoval nasledovníkov.

Z iniciatívou si pripomenúť jeho životné jubileum vyšiel Miestny odbor Matice Slovenskej, v spolupráci s Horehronským múzeom. Podporil ich Klub Martina Rázusa – Maroško.

Na slávnostnú vernisáž prijal pozvanie nielen jubilant, ale aj manželka Lívia a deti, z ktorých syn Ľudovít ml. sa podieľal nielen na priebehu, ale bol aj kurátorom výstavy.

Podujatie malo niekoľko častí. V prvej časti Brezňan doc. Ing. Milan Pivovarči CSc, súčasník a kamarát z mladosti sa v obrazovo-slovnej prezentácii podelil so spoločnými zážitkami, najmä športovými aktivitami v hokeji.

V druhej časti bola predstavená rozsiahla biografia o živote a tvorbe jubilanta. Priestor v nej dostalo aj dvanásť špičkových výtvarných umelcov zo súčasnej strednej generácie, práve aj tu vystavujúcich. V minulosti patrili k jeho študentom a dnes ich diela a ľudské vyznania k svojmu profesorovi zdobia obsah jeho biografie. Krstní rodičia, kamaráti z mladosti Milan Pivovarči a Ivan Tasler ju pokrstili spoločnou rodnou hrudou. Dojatý jubilant potom prehlásil, že túto svoju biografickú publikáciu, venuje na pamiatku každému z prítomných účastníkov.

Atmosféru slávnosti umocňovali aj básnické vstupy nestarnúceho 88 ročného prof. Juraja Sarvaša z Banskej Bystrice a chorály mužského speváckeho zboru Krnohári.

Tretia časť patrila príhovorom, v ktorom zástupcovia mesta, štátnej správy a spoločenských organizácií stručne ďakovali za prínos jeho celoživotného diela. Spontánne, po stojačky sa pridali sa aj všetci prítomní spevom ...živió, živió, živió mnoga leta.

V závere prítomní využili čas jednak na prehliadku výstavy, na možnosť dovinšovať a dať si podpísať darovanú publikáciu samotnému autorovi, na priateľské stretnutia pri drobnom občerstvení.

Manželka Lívia nakoniec rozkrájala aj peknú tortu, vyzdobenú na spôsob známeho obrazu slovenského maliara Zoltána Palugyaya „Krajina s kvetmi-Nirvána“, ktorý zahynul, ktorý zahynul pod Ďumbierom 18.09.1935.

V závere vyslovujem presvedčenie, že odkaz života a diela prof. Ľuda Petránskeho raz bude mať čestné miesto v našej Pamätnej izbe Literárne Brezno, ktorá bola odhalená r. 2009.

UMENIE V SPOMIENKACH - vernisáž výstavy - foto

Ľudovít Petránsky - Wikipédia

Text: Milan Kováčik predseda Klubu MR – Maroško
Foto: doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.