retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Streda, 28. augusta 2019 • 09:49.33 • zaujímavosti

1069x

Regionálne oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania - Dolná Lehota - Krpáčovo

V roku 1976 na lúke Krpáčovo – časť Črmné, pod južným masívom nízkotatranského hrebeňa začal písať svoju históriu Pamätník 2. Československej paradesantnej brigády. Tri padáky ležiace na zemi symbolizujúce úspešný zoskok výsadkárov, ktorí v jeseň roku 1944 prileteli zo Sovietskeho zväzu na pomoc SNP. V tejto časti chotára obce Dolná Lehota si zriadili svoj štáb. V bojoch za slobodu, proti tyranie a zlobe - nemeckej presile, mnoho z nich obetovalo svoje životy.

Organizácia Slovenský Zväz Protifašistických Bojovníkov (SZPB) sa v našej spoločnosti radí k nositeľom odkazu boja za národné oslobodenie, obranu demokracie, sociálnej spravodlivosti, ktorý vyvrcholil SNP. Preto sa snaží zachovať pamiatku na tých, čo priniesli najväčšie obete. V sobotu 17. augusta 2019 sa konal už 4. ročník Horehronských regionálnych osláv SNP, ktoré sa uskutočňujú znova od roku 2016, po generálnej oprave Pamätníka na Krpáčove.

Sobota patrila k pekným slnečným dňom. Mnohí prijali ponuku organizátorov z Oblastného výboru SZPB na Horehroní, ktorých podporilo aj Regionálne združenie miest a obcí Horehronia a stredného Rudohoria, včetne OU v Brezne, mesto Brezno a obec Dolná Lehota. Viedlo ich k tomu spojiť príjemné s užitočným. Vycestovať do čistej, zelenej prírody a súčasne využiť tento deň na vyjadrenie vďaky a úcty tým, ktorí sa pričinili o náš dnešok. Príkladom boli členovia SZPB, ale nechýbali ani sympatizanti. Od Pohorelej, od Čierneho Balogu, Brezna, od Hronca a Valaskej, Podbrezovej, Hornej Lehoty ich cez Dolnú Lehotu zvážali autobusy. Široký priestor pod pamätníkom na Krpáčove sa zaplnil.

Pozvanie prijalo aj mnoho hostí, na čele s Ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou. Dvaja poslanci Národnej rady, delegácia ÚR SZPB na čele Pavlom Sečkárom, predstavitelia štátnej správy, miestnej samosprávy – Krajskej s podpredsedom VUC Ondrejom Lunterom, mesta Brezno – primátorom mesta Tomášom Abelom,  obecných samospráv Horehronia na čele so starostami obcí a mnoho ďalších....

Od 10.00 hod. sa väčšina hostí aj spoluorganizátorov za zvukov vojenskej dychovej hudby zúčastnila kladenia vencov, k mohutnému pamätníku 2. ČS paradesantnej brigády.

Oficiálny program zahájila moderátorka Marika Šajgalíková, ktorá súčasne postupne odovzdávala slovo hosťom a domácim k jednotlivým príhovorom.

K dôstojným patrilo oceňovanie tých, ktorí prispievajú k napĺňaniu cieľov SZPB. Z rúk predsedu SZPB Pavla Sečkára si ho na návrh Oblastného výboru prevzali starostka Pohorelej - Jana Tkáčiková, Hornej Lehoty - Vlado Bušniak, Jasenia - zástupca Michal Sanitra. Z jednotlivcov boli ocenení Milan Capko zo Závadky a Ján Kán a František Bubelíny z Bacúcha.

Bohatý a zaujímavý bol kultúrny program, ktorý zahájili ženy zo speváckej skupiny z Dolnej Lehoty, nasledoval FS Bystrina z BB., roztomile sa tradične predviedol Detský FS Šťastné detstvo z Brezna, aj okolité hory sa ozývali, keď to spustila viac hlasom mužská spevácka skupina Kráľová hoľa z Pohorelej a nakoniec vystúpili, kto iní - Alexandrovci, ale tentoraz prišli iba z Popradu. Priviedol ich vedúci s menom Alexander. Povstalecké, ruské bojové s nimi spievali všetci prítomní. Keď krepčila sympatická „kozáčka“ tlieskali do jej taktu.

V oficiálnej časti, teda pred kultúrnym programom, sa prítomným krátko prihovoril - jediný prítomný priamy účastník SNP - 94 ročný Jozef Bakoš z Jasenia. Už ako 19 ročný sa dal ma partizánske chodníčky. Na otázku moderátorky, aby niečo povedal o svojej odbojovej činnosti, nezačal samochválou. Milým slovom sa všetkým poďakoval, že si našli čas na prejavy úcty a spomienky. Organizátorom zvlášť poďakoval, že sa im podarilo pritiahnuť toľko ľudí, do tak peknej prírody. Vyznal sa, že príroda prispieva nielen telu, ale aj duši v každom veku.

V linku je obrazovo – slovná prezentácia Horehronských regionálnych osláv 75. výročia SNP, ktorou Vám chceme priblížiť atmosféru zmyslu plného vydareného podujatia.

Text: Milan Kováčik, predseda ZO č.2 SZPB v Brezne
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.