retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia chopok-chata seven taxi brezno pizzeria u juraja preprava.info tepovanie brezno

Správy

Piatok, 03. januára 2020 • 12:20.23 • zaujímavosti

2522x

K PACIENTOM SA SNAŽÍME BYŤ NAJMÄ ĽUDSKÝ

Primár neurologického oddelenia breznianskej nemocnice MUDr. Ivan Droppa

Nemocnica s poliklinikou v Brezne zásluhou neurologického oddelenia získala medzinárodné ocenenie – Diamantovú cenu ESO Angels Awards, ktorú jej udelila Európska organizácia pre liečbu cievnych mozgových príhod hodnotiaca kvalitu, rýchlosť a efektivitu poskytovanej akútnej starostlivosti. Ide o cenu, ktorá sa udeľuje neurologickým oddeleniam z celej Európy, ktoré na základe dlhodobého monitorovania kvality a zadávania údajov do národných a medzinárodných registrov CNP poskytujú špičkovú starostlivosť pri liečbe tohto ochorenia.

Neurologické oddelenie a ambulantnú zložku v Nemocnici s poliklinikou v Brezne personálne zabezpečuje primár Ivan Droppa, jeho zástupca Bronislav Zlevský a ďalší lekári. Vrchnou sestrou oddelenia je Martina Gracová. V súvislosti s týmto diamantovým ocenením a o zdravotnej starostlivosti neurologického oddelenia sme na začiatku tohto nového roka 2020 požiadali MUDr. Droppu o odpoveď na niekoľko otázok.

Pán primár, predovšetkým Vám blahoželáme k oceneniu. S akými pocitmi ste preberali túto cenu?

Pocity boli veľmi príjemné. Mal som pocit šťastia a zadosťučinenia, že dlhodobú prácu celého týmu neurologického oddelenia, či už lekárov, zdravotných sestier a sanitárov, aj celej nemocnice včítane ostatných zložiek, ktoré prispeli k tomuto úspechu bola ocenenia medzinárodnou agentúrou a že sme mohli preberať najvyššie ocenenie na európskom kongrese pre cievno-mozgové príhody v talianskom Miláne z rúk prezidenta tejto európskej spoločnosti pre cievno-mozgové príhody.

Ocenenie boli podľa našich informácii oficiálne odovzdať zástupcovia tejto Európskej organizácie aj v breznianskej nemocnici?

Áno, na návštevu našej nemocnice bola ohlásená hlavne manažérka tejto medzinárodnej iniciatívy a agentúry Angels z Milána aj so zástupkyňou pre Slovensku republiku, ale v poslednej chvíli predtým ako mala prísť bola odvolaná do centrály, takže prišla zástupkyňa Diana Urbáni, ktorá je zástupkyňou pre Slovensko a z jej rúk sme oficiálne za prítomnosti zástupcov riaditeľstva, správnej rady, mesta a vedenia nemocnice toto ocenenie prevzali.

Ohlasy pacientov na vašu osobu aj neurologické oddelenie sú pozitívne, čím to je?

Trvalo to nejaké roky, kým sme vybudovali neurologické oddelenie, lebo toto oddelenie v breznianskej nemocnici do roku 2000 neexistovalo a vzniklo v rolu 2001. Za obdobie od jeho vzniku sme vybudovali celkom slušné oddelenie na úrovni okresnej nemocnice, kde máme aj jednotku intenzívnej starostlivosti, oddelenie ambulancie aj rôzne vyšetrovacie metodiky ako ultrazvuk, elektromyografiu. Snažíme sa pacientom vychádzať v ústrety, aby boli spokojní a najväčšiu radosť zadosťučinením pre nás je, keď im pomôžeme hoci nie vždycky sa to darí. Možno niektorí ľudia nemusia byť spokojní, možno že niektorí aj oprávnene, ale to už tak býva, ale my sa snažíme plniť úlohy na sto percent.

Aký liek máte na to, že sú vaši pacienti vo väčšine spokojní?

Snažíme sa na úrovni tých posledných poznatkov riešiť pacientov z hľadiska diagnózy o adekvátnu liečbu. Ak niečo nie je v našich silách poradíme sa s kolegami z vyšších pracovísk prípadne pacienti sú odosielaní do špecializovaného centra. Samozrejme, že naša snaha je podať pacientovi ruku, nielen po tej profesionálnej stránke, ale byť najmä ľudský a vysvetliť im aj príbuzným situáciu. Vždycky záleží aj od toho, aká je situácia na oddelení, či je dostatok personálu, lebo ako sami viete teraz každá okresná nemocnica bojuje s nedostatkom personálu, lekárov, zdravotných sestier a sanitárov. Niekedy je fluktuácia aj prirodzená, lebo lekárky alebo zdravotné sestry idú na materskú dovolenku.

Chcel by som ešte poznamenať, aby všetci ľudia, ktorí sú v tomto regióne boli aj trpezliví, lebo niekedy môže byť ten pracovník aj nervóznejší keď ma veľa práce, či už v čakárni alebo na oddelení. Keď nám vychádzajú v ústrety najväčšia odmena pre nás je, keď poznáme aj my to ľudské hľadisko z pacientovej strany.

Ako každé oddelenie aj neurologické má svoje vízie do budúcnosti, aké?

Samozrejme, že by sme chceli rozvíjať odbor a aby všetci, ktorí na to majú mali aj dostatočnú prax a stali sa špecialisti na určitú časť neurológie. Tu by sme chceli od mladých lekárov aby rozvinuli svoje schopnosti v liečbe bolesti chrbticových, či už sú to špecializované liečebné postupy, aby pacienti nemuseli cestovať do Banskej Bystrice. V blízkej budúcnosti začíname so školeniami týchto mladých lekárov a veríme, že to prinesie čoskoro úspech. Ďalej chceme pokračovať a zlepšiť prácu intenzívnej neurologickej medicíny to znamená liečbu cievnych mozgových príhod, aby sme nezaspali na vavrínoch, lebo ocenenie je pekná vec, no je to výzva k zodpovednosti s cieľom nestratiť krok s trendami v Európe.

Máte dosť lekárov a zdravotných sestier na vašom oddelení?

Nemáme. Ak chceme prácu rozvinúť do budúcnosti predpokladá to dostatok kvalifikovaných odborníkov, aby sme vedeli stopercentne zabezpečiť prevádzku na neurologickom oddelení, ambulanciách a elektrofyziologickom laboratóriu. Potrebovali by sme osem lekárov, lebo v súčasnosti je nás iba päť. Zdravotné sestry pod vedením našej vrchnej sestry Martiny Gracovej sú usilovné sestry, ktoré sa snažia vykonať maximum pre pacientov. Je to ťažká práca a náročná práca po fyzickej, psychickej a odbornej stránke, kde by sme tiež potrebovali rozšíriť počet vrátane asistentov a sanitárov. Do budúcnosti potrebujeme pre sestričky organizovať špecializované školenie na rôzne. tipy diagnóz.

V liečbe cievnej mozgovej príhody sa breznianska nemocnica dostala na úroveň najlepších zariadení u nás aj v zahraničí, čo by ste k tomu povedali?

Je to vďaka tomu, že máme aj za pomoci mesta, nemocnice, Železiarni Podbrezová dobre vybavené röntgenove pracovisko, kvalitný CT prístroj a sú tam kvalifikovaní lekári, ktorí nám vedia okamžite pomôcť popisom cievnych ochorení mozgu, tiež v krátkej dobe rozhodnúť o definitívnej diagnóze a podať akútnu liečbu. Ďalším dôležitým a šťastným krokom pre tento región je, že mi môžeme odosielať pacientov do Banskej Bystrice za účelom cievnych mozgových poškodení na tzv. invazívnu rádiológiu, buď do Roosveltovej fakultnej nemocnice, alebo do Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, čo s tým v niektorých regiónoch Slovenska majú problém.

Čo očakávate od stavebných úprav neurologického oddelenia?

Očakávame, že bude väčšia spokojnosť pacientov aj nás zdravotníkov, lebo budeme mať slušné sociálne zariadenie tzn. sprchy, záchody a všetky tie hygienické súčasti a to vďaka vedeniu našej nemocnice mestu Breznu, Železiarňam Podbrezová a sponzorom, ktorí účinne pomohli najmä s riešením finančnej otázky. Okrem iného bude vyriešená aj chodba, kde je nevyhovujúca podlaha, a kde majú problémy prejsť najmä pacienti s narušeným pohybovým aparátom. Nie je to rekonštrukcia celého oddelenia, tak ako to bolo naplánované v projekte z eurofondov, ale toto je najnutnejšia rekonštrukcia, ktorá po štyridsiatich rokoch už bola veľmi potrebná.

Za rozhovor poďakoval: Daniel Rakyta
Foto: Eva Šipošová, Juraj Veverka, Daniel Rakyta a archív nemocnice