retro bar brezno
In-počasie Meteoinfo
chata pod chopkom Fúkaná izolácia zlata zalozna chopok-chata tepovanie brezno preprava.info

Správy

Streda, 26. februára 2020 • 09:08.52 • zaujímavosti

151x

Futbalová škola Mareka Hamšíka predstavila verejnosti myšlienku špičkového športoviska. Investičný zámer však naráža na dlhoročné problémy Rudlovej.

Minulý týždeň sa v mestskej časti Banská Bystrica Rudlová – Sásová konala občianska rada. V priestoroch Komunitného centra sa stretli obyvatelia mestskej časti s primátorom Jánom Noskom, mestskými poslancami a zástupcami Futbalovej školy Mareka Hamšíka, aby vzájomne prediskutovali investičný zámer o obnove tunajšieho športového areálu. Ten by mal v priebehu nasledujúcich rokov prejsť kompletnou obnovou.

Športový areál v Rudlovej už niekoľko rokov využíva Futbalová škola Mareka Hamšíka, ktorá aktuálne trénuje a vychováva 330 mladých futbalistov. Marekovým hlavným záujmom je poskytnúť im čo najideálnejšie podmienky pre šport. Areál rudlovského športoviska by mal preto v nasledujúcich rokoch prejsť kompletnou obnovou tak, aby spĺňal kritériá špičkového tréningového centra pre mladých futbalistov. „Vybudovať futbalový areál so špičkovými podmienkami je Marekovou hlavnou prioritou. On futbalom doslova žije a z vlastnej skúsenosti vie, že vhodné podmienky sú pre šport veľmi dôležité. V našom meste však takéto podmienky chýbajú. Aj to je dôvod, prečo sa rozhodol investovať práve do obnovy rudlovského športoviska. Nevie si predstaviť, že by peniaze, ktoré zarobil športom, investoval niekam inam než do svojho rodného mesta,“ hovorí o Marekovom Hamšíkovom zámere jeho otec, Richard Hamšík.

K obnove športového areálu má už investor vypracovanú aj prípadovú štúdiu, a práve tá bola hlavným bodom spomínaného stretnutia v Rudlovej. Investičný zámer s peknou myšlienkou sa však v praxi stretáva s viacerými prekážkami, na ktoré poukázali aj obyvatelia mestskej časti. Vízii špičkového futbalového areálu sú síce naklonení, no v kombinácii s problematickou kanalizáciou, preťaženou dopravnou situáciou a nevyhovujúcim stavom elektrickej siete si jeho realizáciu nevedia predstaviť. Prebudovanie súčasného areálu na moderné športovisko by podľa nich mohlo ešte výraznejšie skomplikovať aktuálnu situáciu. „Myslím si, že toto stretnutie malo pre budúcnosť projektu kľúčový význam. Problémy, ktoré Rudlová má, poznáme veľmi dobre. Možno práve veľkosť tejto investície ich pomôže definitívne vyriešiť. Je potrebné si zároveň uvedomiť, že investor nemôže na vlastné náklady suplovať všetky povinnosti tretích strán. Tento projekt má jednoznačne miesto v našom meste a ja ho vítam. Investor hneď na mieste prisľúbil ďalšie stretnutie s občanmi, keď bude o krok ďalej v príprave projektu, “ hovorí Martin Turčan, poslanec mesta Banská Bystrica za časti Rudlová – Sásová.

Otázka budovania športového areálu v Rudlovej tým pádom zostáva otvorená. Ak by však investor a mesto v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou, Mestom Banská Bystrica a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou našli spoločné riešenie, Banská Bystrica by oproti iným mestám získala v oblasti športovej infraštruktúry ozajstnú konkurenčnú výhodu. Športový komplex by mal totiž okrem jedného veľkého a dvoch až troch menších ihrísk obsahovať aj krytú tréningovú halu, fitness centrum a kompletné zázemie vrátane novovybudovaných spŕch a toaliet. Chýbať by však nemala ani kaviareň, v ktorej si rodičia detí budú môcť spríjemniť čakanie na koniec tréningu.