retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 05. marca 2020 • 08:16.50 • zaujímavosti

908x

14. Valné zhromaždenie Klubu Martina Rázusa – Maroško

Brezno štvrtok 20. februára 2020

Členovia Klubu Martina Rázusa (KMR) – Maroško sa stretli už na 14. Valnom zhromaždení (VZ), aby zhodnotili napĺňanie svojich cieľov za rok 2019 a prijali plán práce na ďalšie obdobie.

Najprv, už tradične v mestskom parku položili kvety k soche svojho vzoru, národnému velikánovi Martinovi Rázusovi. Zvečnili sa aj spoločnou fotografiou - do kroniky Klubu.

Po presune do meštianskeho domu – Horehronské múzeum, námestie MRŠ 13, sa prezentovalo 28 členov a členiek, z 42 člennej základne. Podľa štatútu Klubu boli uznášania schopní a mohli napĺňať program stretnutia.

Podpredseda Klubu Ing. Ivan Tasler, ktorý viedol rokovanie, najprv privítal vzácnych hostí z Liptovského Mikuláša. Predsedu spolku Martina Rázusa Mgr. Jaroslava Hrica a súčasne riaditeľa múzea Janka Kráľa, Štefana Packu správcu Rázusovie domu a Michala Šmičáka knihovníka.

Následne MUDr. Ida Veselková si pripravila pár viet od básnika Milana Rúfusa na tému: Keď povieš Rázus.

Predseda Klubu Milan Kováčik predniesol správu o činnosti pri napĺňaní hlavného cieľa – uchovávať a propagovať odkaz života a diela Martina Rázusa, ako aj ďalších literárnych a kultúrnych dejateľov spojených s mestom Breznom.

V roku 2019 KMR – Maroško sa samostatne, alebo v spolupráci s MO - Matice slovenskej, s vedením mesta Brezno, s Horehronským múzeom, Spolkom MR v Liptovskom Mikuláši, Spolkom Kuzmányho kruh z Banskej Bystrice ..., sa podieľal na 12 akciách.

Okrem tradičných, ako podiel na organizovaní 18. ročníka Cykloturistického maratónu po stopách MR, organizovaním turistických pochodov po stopách literárnych dejateľov G. K. Zechentera – Laskomerského, či Ladislava Ťažkého. Zorganizovali zájazd do Banskej Štiavnice, kde navštívili „múzeum lásky“ inšpirované poéziou Andreja Sládkoviča – Marína. Najdlhšou ľúbeznou básňou sveta.

V spolupráci s Horehronským múzeom a MO Matice slovenskej sa zapojili do organizácie slávnostnej vernisáže výstavy s cieľom pripomenúť si život a dielo rodáka a člena Klubu Maroško Prof. PhDr. Ľudovíta Petránskeho (*22.11.1943 v Brezne) – významný slovenský teoretik a historik výtvarných umení, pedagóg, konanej pri príležitosti jeho jubilea 75 rokov. Toto výnimočne srdečné, kultúrne a umelecky hodnotné podujatie aj za osobnej účasti majstra oslávenca, pritiahlo viac ako stovku domácich a hostí, ktorí ho prišli pozdraviť.

Významná bola iniciatíva a spolupráca Klubu pri organizovaní spomienkových stretnutí - básnik Milan Rúfus (10 rokov úmrtia), Karol Kuzmány – rodák, kňaz, slovenský spisovateľ, zakladateľ Matice slovenskej, Ladislav Ťažký – rodák a slovenský spisovateľ, Matej Tasler - kňaz, spisovateľ, organizátor kultúry v Brezne.

Podieľali aj na príprave 100–ho výročia oživotvorenia Matice slovenskej v Brezne, ktorá prebehla 22. novembra 2019 s podporou vedenia mesta, za početnej účasti domácich a hostí.

Svoje akcie a akcie na ktorých spolupracujú, propagujú uverejňovaním príspevkov v médiách. V roku 2019 to bolo 5 príspevkov na internetovej stránke Matice slovenskej, 6 príspevkov na okresnej internetovej stránke www.stredoslováci.sk a 6 príspevkov v regionálnom týždenníku MYHOREHRONIE

Záujem o činnosť v Klube sa prejavil aj pri prejednávaní plánu práce na rok 2020. Tu znova okrem tradičných akcií chcú byť iniciatívny najmä pri organizovaní 100 výročia narodenia regionálneho historika a spisovateľa Františka Kreutza (12.04.1920+19.12..2004) a 640 výročia (14.08.1380) udelenia mestských privilégií BREZNU uhorským kráľom Ľudovitom I. z Anjú.

Diskusia bola bohatá. Zakladateľ Klubu Maroško 91 ročný Štefan Giertl si nenechal ujsť príležitosť a ešte doplnil informácie o živote a diele Martina Rázusa a jeho vzťahu k Breznu.

Hostia z Mikuláša zasa rozvíjali tému ešte širšej spolupráce našich spolkov. Diskutovať určite budeme aj valnom zhromaždení Rázusovcov v Liptovskom Mikuláši – 21.marca 2020.

Valné zhromaždenie končilo fašiangovým posedením ku ktorému pampúškami, škvarkovníkmi..., ako aj občerstvením prispeli prítomné členky a členovia Klubu Maroško.

Text: Milan Kováčik predseda Klubu MR - Maroško
Foto: doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.

XIV. VALNÉ ZHROMAŽDENIE KLUBU MARTINA RÁZUSA - MAROŠKO