zlata nitka
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Utorok, 10. marca 2020 • 08:23.04 • zaujímavosti

1396x

11. ročník - Pochod za zdravím - po stopách Dr. G.K. Zechentera – Laskomerského

Brezno – Čierny Balog – sobota 07. marca 2020

Príprava tohoročného Pochodu za zdravím nebola jednoduchá. V prvom rade počas celého týždňa bolo smutné a nepredvídateľné počasie. Partia, ktorá chcela urobiť generálku - vybrať a pripraviť čo najlepšiu trať, nemohla vyraziť do terénu. Nakoniec sa počasie trochu umúdrilo, ale v miesta, ktorými tradične prebieha Pochod - s peknými vyhliadkami na okolie, boli napadnuté veľkou kalamitou, ktorú narobila víchrica niekedy po Novom roku. Naviac lesní robotníci a mechanizmy, ktorí ju spracúvali, rozbahnili nezamrznutú pôdu. Úsilie narážalo na prekážky. No nevzdávali to. Nesklamať turistických priateľov a naviac neprerušiť peknú tradíciu hnalo do hľadanía novej trasy. Podarilo sa. Už všetko záležalo iba od toho, či aj v sobotu ráno bude pršať a koľko ľudí naše úsilie podporí.

Potvrdilo sa, že vytrvalosť a odhodlanie, sami o sebe, sú všemohúce. Už v Brezne k objednanému autobusu prišlo cca 15 statočných, ďalší sa pridávali po zastávkach až na Čierny Balog, kde čakalo ešte 10 turistov. Pod Krížnym už vystupovalo 35 verných – ako jedna rodina.

Motivovala aj skutočnosť, že v rokoch 1853 – 1868 týmito horskými cestami prechádzal Gustáv Kazimír Zechenter – Laskomerský / GKZ - L / *04.03.1824 + 1908. Lekár drevorubačov, uhliarov, baníkov v okolí Brezna, ale aj významný spisovateľ a národovec. Týmito náročnými horskými túrami putoval, keď musel aj za každého počasia, zo svojej ambulancie na Čiernohronskom Kráme, buď na koni, na jednopražnom vozíku ťahaným koňom, ale niekedy aj pešo, za svojimi pacientmi – chorými aj ranenými do vrchárskej obci Sihla. Aj sklárska huta na Sihle patrila do jeho obvodu. Pre úplnosť štátna cesta Brezno - Čierny Balog - Hriňová bola budované iba v rokoch 1938 - 1942

Svoje cesty opísal vo svojom rozsiahlom životopisnom „denníku“, románe – Päťdesiat rokov slovenského života. Spomína tam, že prechádzal popri hrubom javore (dnes lokalita sedlo Tlstý Javor 1011 m n.m.), ktorý keď v roku 1880 sťali, vyrobili z neho 72 korýt a korýtok, ktoré na volských záprahoch zviezli na lesnícku výstavu do Banskej Bystrice.

Najstarším naším tohoročným rodinným turistickým účastníkom bol jubilujúci 80 – tnik Jozef Pančík (Bačove) z Čierneho Balogu, z najďalej prišli Anka Galisová z Pohorelskej Maše s dvoma Heľpiankami (Majka Sidorová a Mária Šulejová). K najmladším patrili Evka Kováčiková a manželia Mirka a Ľubo Rosíkovci.

Nedá mi nespomenúť stálu účastníčku tohto Pochodu za zdravím... , primárku MUDr. Milku Bučkovú, ktorá takto vzdáva úctu a obdiv ku svojmu kolegovi GKZ – L. Ťažko chápať, ako dokázal pred viac ako 160 rokmi - za daných podmienok zvládať taký lekársky obvod o ktorom ako sám píše“: ... osobníctvo, podriadené mojej lekárskej opatere sa točilo číslom tisícpäťsto robotníkov. Koľký počet ľudu to mohol byť, nemôžem presne udať, nepreháňam azda, keď ho cením na šesť- osemtisíc... Vyžadovalo to od neho veľa pracovitosti, obetavosti, ale aj veľkú lásku k tomuto jednoduchému vidieckemu ľudu. Dnes by takú obetu dokázal priniesť iba málokto.

Po malom vzájomnom občerstvení sa a opekačke na „lúke Salašíky“ sa rozdelili. Prvá skupina pod vedením Dušana Štulrajtera (Zajacove) sa vydala do Vydrovskej doliny lesným, machom prerasteným chodníkom. Druhá skupina vedená Milanom Kováčikom obetovala zablatenú obuv, aby si užila pekné výhľady na celý Čierny Balog. Odtiaľto je aj väčšia časť foto-prezentácie.

Cieľom oboch skupín bol po absolvovaní 6 km túry - pod dáždnikom sv. Petra, vestibul Kultúrneho domu v Čiernom Balogu. Tu účastníkom Pochodu... obetavci Olga Friedlová, Ivetka Turňová a Janko Auxt – Zahorec pripravili okrušky chleba s masťou a červenou cibuľou, znova podľa kréda GKZ – L „ Kto má zdravie, pokoj (duši) a kus chleba, ten má všetko čo mu treba“.

Za podporu ďakovali domácim, najmä predsedníčke MO Matice slovenskej Anke Lehockej, za organizačnú pomoc a sprostredkovanie podpory u starostu obce Ing. Františkovi Budovcovi.

O rok dovidenia. Spoločne si sľúbili, že sa znova stretnú na 12. ročníku v roku 2021.

Text a foto: Milan Kováčik, predseda Klubu MR – Maroško v Brezne

Link na foto-prezentáciu: 11. ročník. Pochod za zdravím