retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Streda, 29. apríla 2020 • 15:29.35 • zaujímavosti

1506x

Polstoročie od otvorenia breznianského M-klubu

V suteréne závodného klubu ROH bol 24. apríla 1970 otvorený klub mládeže pod názvom M-klub, pretože mládež tohto horehronského mesta nemala vhodný stánok, v ktorom by rozvíjala svoje záujmy a záľuby a najčastejšie realizovala svoj voľný čas v zadymených miestnych krčmičkách. Po dlhých úvahách začala sa uskutočňovať požiadavka mladých ľudí a to v čase, keď sa závodné zložky a vedenie národného podniku Mostáreň rozhodli poskytnúť na vybudovanie klubu mladých dovtedy nevyužité priestory v suteréne ZK ROH.

Mládež Mostárne sa pustila do brigád vo vedomí, že tu vyrastie kultúrny stánok pre mladých podniku mesta a okolia. Značná časť finančných prostriedkov sa získala za zber železného šrotu členmi mládežníckej organizácie, spoločne s vedením podniku a odborovou organizáciou bolo uhradené i zariadenie klubu. V súťaží o názov tohto zariadenia zvíťazil názov M-klub – čo znamená mládežnícky, mostárenský a mestský. Vzhľadom na bohatú činnosť patril medzi najlepšie a prvé kluby mladých na Slovensku, do ktorého chodili mnohí na získanie poznatkov z jeho bohatej práce. Treba ešte dodať, že v klube sa podávali len nealkoholické nápoje.

Na slávnostnom otvorení klubu v roku 1970 vystúpila skupina folklórneho súboru Mostár, členovia Estrádnej skupiny pri Zväze vojenskej mládeže v Brezne, členovia divadielka malých javiskových foriem Kontakt a hudobná skupina Kvety.

V rokoch 1970 – 1973 bol klub vedený celozávodným výborom mládežníckej organizácie Mostárne, od roku 1973 organizačne patril pod dom kultúry. Každoročným vyvrcholením činnosti klubu boli festivaly usporiadane v mesiaci jeho založenia. Pri M-klube od jeho vzniku úspešne pracovalo najmä divadielko malých javiskových foriem Kontakt, ktoré získavalo rôzne ocenenia na mnohých súťažiach a festivaloch.

Po piatich rokoch úspešnej činnosti bol klub pre rozsiahle adaptačné práce na určitý čas zatvorený a po roku 1978 činnosť na určitý čas stagnovala. V osemdesiatich rokoch bola činnosť tohto zariadenia prezentovaná výchovno-vzdelávacími a zábavnými podujatiami pre mládež. V roku 1983 vznikla pri M-klube country skupina Vodopád, v roku 1985 zaviedli do činnosti novú formu – Senior klub určený pre mládež nad 20 rokov. Činnosť bola prezentovaná aj ďalšími súbormi – divadielko malých javiskových foriem Hugáni, krúžok moderného tanca a Divadelné štúdio mladých.

M-klub ožívil svoju činnosť v novembri 2018. Realizátorom myšlienky zrekonštruovať M klub bol Michal Truschan a ruku k dielu priložil Michal Récky, tiež mladí divadelníci. Všetko potrebné zariadenie finančne zastrešilo mesto Brezno a značne pomohli Technické služby Brezno.

Pre verejnosť sa tu konajú koncerty klasickej hudby, turnaje a súťaže rôzneho druhu, vernisáže, cestovateľské večery, prednášky, nechýba ani filmový klub a divadlo. Na začiatku bol klub otvorený štyri dní v týždni od stredy do soboty - od septembra do júna. Priestory sú k dispozícii aj pre rôzne recepcie, večierky, prezentácie, firemné školenia a iné spoločenské aktivity.

Program znovuotvorenia klubu sa začal vernisážou fotografii Jaroslava Štubňu, ktorý sa venuje fotografovaniu umelcov a hudobných podujatí. Slávnostnú atmosféru umocnilo vystúpenie akordeónovo-husľového dua študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici. Básne predniesol miestny filozof a básnik Boris Demian a na záver vystúpilo zoskupenie hudobníkov San Borondon Cyclo Fanfaria. Pásku slávnostne prestrihol primátor mesta Brezna Tomáš Ábel, ktorý sa poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o realizáciu myšlienky vybudovať tento klub.

Text: Daniel Rakyta
Foto: Štefan Vozár, Stanislav Spáč

Motívom k napísaniu tohto článku ma viedlo moje pôsobenie vo funkcii vedúceho M-klubu v rokoch 1970 – 1978.